Zvyšujú sa niektoré dávky od štátu (prídavok na dieťa, príplatok k prídavku, rodičovský príspevok). Pripravila som pre Vás prehľad zmien. Upozorňujem aj na ďalšie nároky rodičov napríklad v zamestnaní.

#TIP: Prečítajte si viac v článku, klik sem.


Náhradné výživné pre rodičov – zmeny k lepšiemu

Mnohí rodičia, ktorí nedostávali náhradné výživné od štátu, pretože nesplnili niektorú z podmienok, budú mať od 1.1.2022 možnosť opätovne si požiadať o náhradné výživné s vyššou šancou, že ho dostanú. Parlament prijal koncom roka niekoľko zmien.

#TIP:Článok o náhradnom výživnom a zmenách, klik sem.


Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku

Niektoré peňažné dávky od štátu sú od 1.1.2023 vyššie.

Prídavok na dieťa sa zvyšuje od 1.1.2023 na sumu 60 EUR mesačne.

Príplatok k prídavku na dieťa je vo výške 30 EUR mesačne.


Zvýšenie rodičovského príspevku

Rodičovský príspevok sa zvyšuje. Vyšší rodičovský príspevok dostávate vtedy, keď ste poberali na dané dieťa materské alebo obdobnú dávku zo zahraničia.

v r. 2023 je vo výške 301 EUR- ak ste nepoberali materské na dané dieťa pred RP

v r. 2023 je vo výške 412,60 EUR – ak ste poberali materské na dané dieťa pred RP.

Na dvojičky sa bude poberať v roku 2023 rodičovský príspevok vo výške 515,80 EUR, ak ste poberali materské alebo 376,30, ak ste nepoberali materské.

#TIP: Pozrite si článok, kto bude má nárok na vyšší rodičovský príspevok sem.

#TIP: Prečítajte si moje odpovede na Vaše časté otázky, klik sem.


Daňový bonus na dieťa 2023

Daňový bonus na dieťa je od 1.1. 2023

dieťa do 18 rokov veku – max. 140 EUR (ak sa na dieťa nepoberá dotácia na stravu – tzv. obedy zadarmo)

dieťa nad 18 rokov veku – max. 50 EUR

avšak v závislosti od statusu rodiča, čiastkového základu dane a počtu detí, na ktoré sa DB uplatňuje.

#TIP: Obedy zadarmo vs. DB na dieťa, klik sem na článok.


Mladí rodičia majú viac dovolenky v práci

Pripomínam, že dňa 1.1.2020 nadobudla účinnosť aj novela Zákonníka práce. Rodičia, ktorí sa trvalo starajú o dieťa budú mať nárok na 5 týždňov dovolenky. Aj keď nemajú 33 rokov.

#TIP: Článok: Vyššia výmera dovolenky pre rodičov s malými deťmi


Zostávajú príspevky na rekreáciu

Napriek rôznym navrhovaným zmenám, príspevok na rekreáciu zostáva vo svojej nezmenenej podobe a podmienky pre jeho získanie sa napokon nezmenili. Upozorňujem znova, že nárok na príspevok na rekreáciu majú aj rodičia na materskej a rodičovskej dovolenky. Aj keď nepracujú, sú doma s dieťaťom, ale pracovný pomer im trvá.

#TIP: Rekreačné poukazy – preplatia Vám dovolenku, ale i tábor pre dieťa

#TIP: 7 chýb, kvôli ktorým Vám nepreplatia rekreačný poukaz


Vyššia materská, OČRka na dieťa 2023

Zvyšujú sa aj maximálne vymeriavacie základy pre nemocenské dávky (materské, nemocenské, ošetrovné). Takže ak Vám vznikne nárok na materské alebo ošetrovné v roku 2023, môžete dostať viac.

Maximálna materská v roku 2023 je vo výške 1791,70 EUR, pri 30dňovom dni a 1851,40 EUR pri 31dňovom dni.

Maximálne denné ošetrovné v roku 2023 je vo výške  43,79507000 EUR.

Maximálny denný vymeriavací základ pre nemocenské dávky v roku 2023 je vo výške 79,6274 EUR.

Zvýšenie sumy dávky v hmotnej núdzi, ochranného príspevku, príspevku na bývanie – pozrite TU.

#TIP: Prečítajte si aj článok: Čo trápi slovenského rodiča? – moje zhrnutie, klik sem.


Občianske preukazy pre deti- niektorí dostali, iní čakajú

Pripomínam, že od 1.12.2019 je účinný nový zákon o občianskych preukazoch. Na jeho základe budú deti po narodení dostávať automaticky občianske preukazy bez podoby tváre.

Už narodeným deťom do 15 rokov veku by mali byť do konca roka 2023 vyhotovené a automaticky poslané občianske preukazy bez podoby tváre na základe údajov v Registri obyvateľov. Je možné požiadať o vyhotovenie s podobizňou, ktorý bude plniť funkciu cestovného dokladu.

Viac info TU.


Zostáva príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Od 1.1.2020 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá si dáva za cieľ podporiť športovanie detí.

V akej výške môže zamestnávateľ prispieť zamestnancovi na športovú činnosť jeho dieťaťa? A na akú športovú činnosť?

Prečítajte si v článku na tomto linku.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

3 komentáre on Veľký prehľad pre rodičov ohľadom zmien v roku 2023 (peniaze od štátu a iné)

Comments are closed.