Právne pre rodiča

Sociálna poisťovňa

Ošetrovné (OČRKa) v letných mesiacoch

Rodičia sa pýtajú ako to bude s čerpaním ošetrovného v letných mesiacoch, predovšetkým v júli. Pred niekoľkými dňami bola v parlamente schválená novela zákona o sociálnom poistení, ktorá stanovuje úpravu poberania ošetrovného do budúcna. Súčasne prikladám odpovede zo Socpoist. OČRky po otvorení škôlok a škôl Vo vzťahu sa k dieťaťu do dovŕšenia jedenásteho roku veku, […] Čítať viac

Prémium obsah: Ako si skontrolovať, či máte dobre nahlásené dôchodkové poistenie

Od 1.4.2020 Sociálna poisťovňa už neoznamuje rodičovi vznik a zánik dôchodkového poistenia. Teda, keď je poistencom štátu, čo znamená, že štát za rodiča platí poistné na účely dôchodku. Ako si teda skontrolovať, či máte všetko správne nahlásené? Individuálny účet poistenca Ak si chcete skontrolovať ako máte platené rôzne poistné do Sociálnej poisťovne, a to dokonca […] Čítať viac

Prémium obsah: Budem prechádzať z PNky na materskú

Ak je budúca mamička pracovne neschopná, teda na PNke, pýta sa, či môže ísť z PNky priamo na materskú. Ako to administratívne prebieha? A ako je to, ak je na PNKe a v ochrannej lehote pôjde na materskú, pretože jej už pracovný pomer skončil. Pracovná nechopnosť počas tehotenstva Ak ste pracovne neschopná počas tehotenstva, vždy […] Čítať viac

Prémium obsah: Dôležité čísla pre rodičov, rok 2020/2021

Aká je hranica príjmu, ktorú keď prekročíte, budete musieť platiť odvody do Socpoist? Koľko platí samoplatca do zdravotnej poisťovne? Koľko budete platiť minimálne v roku 2021, ak sa budete chcieť pripoistiť? Dobrovoľne poistená osoba V roku 2021 (od 1.1.) budete minimálne poistné, ak si platíte dobrovoľné poistenie vo výške 180,99 eur mesačne. Minimálny vymeriavací základ […] Čítať viac

Prihlasovanie na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu – kedy a ako?

Podmienky pre prihlásenie sa a odhlásenie na dôchodkové poistenie v prípade rodičov sa neustále menia. Rodič môže byť za určitých okolností  na účely dôchodkového poistenia poistenec štátu. Štát za neho platí „na dôchodok.“ Pre rodičov postupne ubúda administratíva ohľadom prihlasovania a odhlasovania sa z dôchodkového poistenia. Dôchodkové poistenie je povinné v prípade zamestnancov, povinne poistených […] Čítať viac

Prémium obsah: Kedy ako dobrovoľne poistená osoba nemusím platiť poistné?

Ak využijete možnosť sa dobrovoľne poistiť v Sociálnej poisťovni, aby ste do budúcna mali nárok na určité dávky, tak viete, že poistné na mesiac nie je práve nízke. Ale sú prípady, kedy to poistné platiť nemusíte a aj tak sa Vám to započítava ako obdobie poistenia. Kedy? Dobrovoľne poistená osoba, keď je na OČRke alebo […] Čítať viac

Prémium obsah: Musím ako SZČO prerušiť živnosť, keď nastupujem na materskú?

Aké sú možnosti má budúca mamička SZČO, ktorá nastupuje na materskú? Prerušiť živnosť? Ako to bude s odvodmi? Ako to ovplyvní ďalšiu materskú? Som SZČO (s povinnými odvodmi do Socpoist), budem si žiadať o materské. Musím prerušiť živnosť, ak budem nastupovať na materskú? Mám platiť počas materskej odvody? Keď nastupujete na materskú – Sociálna poisťovňa Počas […] Čítať viac

Prémium obsah: Živnosť aj zamestnanie – a materské

Ako postupovať, ak ste SZČO a chcete ísť na materskú zo zamestnania? Napríklad, ak ste si platili zo živnosti iba minimálne odvody a radšej by ste brali materskú zo zamestnania. Alebo napríklad ste súčasne aj živnostníčka s odvodmi aj zamestnankyňa. Ako požiadať o materskú? Dozviete sa v tomto článku. Najprv živnosť  a potom zamestnaná Ak […] Čítať viac

Prémium obsah: Nevedel (a) som–a teraz musím vrátiť peniaze späť

3 situácie, kedy rodičia nevedia a poberajú aj dávky, ktoré nie je možné poberať súbežne. Následne musia peniaze štátu vrátiť. Kedy? A ako? V tomto článku predstavím tri časté situácie, ktorých som bola svedkom. Rodičia poberali súbežne dávky, ktorénie je možné poberať súbežne. Nevedeli. Čo ma prekvapilo, úrady ich na to neupozornili. Zistilo sa to […] Čítať viac

Prémium obsah: Odvolanie proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne (ako – lehoty)

Prišlo Vám od Sociálnej poisťovne rozhodnutie, ktoré Vás prekvapilo. alebo ho považujete za nesprávne. Chcete sa odvolať. Ako postupovať? Aké sú lehoty pri odvolaní? Nikto Vám nezaručí, že ak sa odvoláte, tak to výjde. Z mojej praxe však môžem potvrdiť, že áno. Niekedy rozhodne ústredie Sociálnej poisťovne, že pobočka Sociálnej poisťovne nepostupovala správne. A rozhodnú […] Čítať viac

Prémium obsah: Kedy si otcovia nestíhajú vyčerpať materskú?

Niekedy sa lehoty zmeškajú. Rodičia nevyčerpajú to, na čo majú nárok. Ako je v to v prípade otcov? Niekedy sa stáva, že otec si požiada o materské príliš neskoro, resp. nestihne poberať materské celé obdobie, kedy má nárok. Ako sa tejto chybe vyhnúť? Pozor na vek dieťaťa Keď má dieťa tri roky, nárok na materské […] Čítať viac

Prémium obsah: Ukončenie poberania materského

Je potrebné niekde nahlasovať ukončenie poberania materského? Máte nejaké oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zamestnávateľovi? Keď sa bude pomaly blížiť ukončenie poberania materského, je potrebné sa odhlásiť z poberania v Sociálnej poisťovni? Z poberania materského nie je potrebné sa odhlásiť v Sociálnej poisťovni. Materské Vám prestanú vyplácať automaticky po uplynutí doby poberania. V prípade otca: Zamestnávateľovi odporúčam vopred […] Čítať viac

Prémium obsah: Materské z viacerých nemocenských poistení

Som dlhé roky zamestnaná a súčasne som aj povinne poistená SZČO. Môžem si požiadať o materské z obidvoch poistení? Odpoveď ako i postup sa dozviete v tejto prémiovej sekcii Právne pre rodiča. Som dlhé roky zamestnaná a súčasne som aj povinne poistená SZČO. Môžem si požiadať o materské z obidvoch poistení? Áno, môžete, nároky sa na dávky […] Čítať viac

Prémium obsah: SZČO na OČRKe – odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne

Ako je to s odvodmi živnostníka do Sociálnej poisťovne, ak je na OČRke s dieťaťom? Ako je to so zdravotným poistením a odvodmi? Dozviete sa v prémiovej sekcii Právne pre rodiča. Kedy má SZČO nárok na OČRku? Obvykle sa používa pojem OČRka, v skutočnosti ide o vyplácanie peňažnej dávky nemocenského poistenia – ošetrovné. Vypláca ho […] Čítať viac

Prémium obsah: Živnostníčka a reťazový pôrod

Kedy má živnostníčka nárok na materské pri druhom dieťati? Čo ak živnosť medzitým zrušila? Ktoré obdobie sa jej ešte započítava, že bola poistená? Aby ste mali nárok na materskú 2 podmienky: mať 270 dní nemocenského poistenia v obdob 2 rokov pred pôrodom ku dňu vzniku nároku na materské (zjednodušene povedané, keď si budete uplatňovať nárok […] Čítať viac

Prémium obsah: Kontroluje sa počas OČRky?

Môže Vás skontrolovať Sociálna poisťovňa počas OČRky s dieťaťom doma u Vás? Môže Vás skontrolovať zamestnávateľ? Musíte byť stále s dieťaťom? Dozviete sa v tomto príspevku prémiovej časti Právne pre rodiča. Kontrola zo Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovna nevykonáva kontrolu liečebného režimu ako v prípade PNky. Pretože v tomto prípade je rodič poistenec a on nemá […] Čítať viac

Prémium obsah: Je možné poberať súčasne (súbežne) tieto rodičovské dávky?….

Je možné poberať súbežne PNku a rodičovský príspevok? Dávku v nezamestnanosti a rodičovský príspevok? Materskú a rodičovský príspevok? Príspevok na opatrovanie a rodičovský príspevok (materskú)? Odpoveď je v nasledujúcom článku v prémiovej časti Právne pre rodiča. Rodičovský príspevok súčasne s PNkou Je možné poberať súbežne rodičovský príspevok s PNKou, teda nemocenským? Rodičovský príspevok vypláca úrad […] Čítať viac

Prémium obsah: Ak Sociálnej poisťovni „klamete“

Keď ste v kontakte so Sociálnou poisťovňou, napríklad si podávate žiadosť o niektorú z peňažných dávok, tak veľakrát čestne prehlasujete…určité skutočnosti. Aké sú následky, ak Vaše čestné prehlásenie nebolo až tak pravdivé? Tri podstatné veci, ktoré musíte vedieť. Čestné vyhlásenie Tehotná žena, ktorá je tehotná už pred skončením pracovného pomeru, je aj po skončení pracovného […] Čítať viac