Parlament dňa 18.5.2023 schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá znamená zlepšenie situácie študentiek pri materskej. Bližšie informácie v článku.
Pomerne pravidelne mám na konzultácii budúcu maminku – študentku. Aktuálne študujúcu alebo už po štúdiu. A vysvetľujem jej na čo má nárok, kde si o čo požiadať a na čo nárok mať nebude. A veľakrát riešime práve materskú.

Dávam Vám do pozornosti, že v parlamente 18.5.2023 prešiel návrh, ktorý situáciu študentiek ohľadom materskej radikálne zlepší.

#TIP PRE VÁS: Prečítajte si aj článok – Vaše otázky a moje odpovede k zvýšeniu rodičovského príspevku, klik sem

Zmeny pre študentky pri materskej

Vďaka schválenému návrhu sa im štúdium na SŠ, VŠ bude počítať ako obdobie nemocenského poistenia – teraz to tak zatiaľ NIE JE

Schválené znenie: „Do obdobia uvedeného v odseku 1 sa započítava tiež doba štúdia na strednej škole alebo vysokej škole považovaná za sústavnú prípravu na povolanie podľa § 10, ak poistenkyňa získala týmto štúdiom príslušný stupeň vzdelania.“

Tak napríklad žena, ktorá sa po skončení štúdia zamestná a v zamestnaní by pred pôrodom ešte nemala 270 dní nemocenského poistenia, vie si započítať aj obdobie štúdia a tak mať materské.

Podmienkou na to, aby sa takejto žene zarátavalo štúdium na strednej alebo vysokej škole do 270 dní nemocenského poistenie v dobe dvoch rokov, je nevyhnutné, aby toto štúdium bolo úspešne ukončené.

Odkedy platia tieto zmeny?

Novela nadobudne účinnosť 1.1.2024. Potrebný je ešte podpis prezidentky a vyhlásenie v Zbierke zákonov.


Praktickí e-sprievodcovia pre rodičov z mojej autorskej dielne – prístup a aktualizácie máte 12 mesiacov

Z čoho sa bude študentke rátať materská po štúdiu?

Ako prvé, upozorním, že to nie je tak ako je prezentované a že postačuje, aby študentka ukončila štúdium a dostane materské. Je potrebné z jej strany aktívne konanie.

Pripravila som nižšie v texte pre budúce mamy niekoľko príkladov a postupov (viď nižšie), ako môže študentka postupovať a zabezpečiť si materskú – plus z čoho sa jej vypočíta.

Tento text nižšie máte k dispozícii aj máte zakúpeného e-sprievodcu MATERSKÁ 2023.

Príklad č. 1

AK sa Jana zamestná

#TIP: Prečítajte si môj článok: Musím prehodiť rodičovský príspevok, ktorý poberám na staršie dieťa na to mladšie? Kedy áno a kedy nie. klik sem.

Príklad č. 2

AK sa Jana zamestná

Príklad č. 3

Využitie dobrovoľného poistenia

V e-sprievodcovi Materská si pozrite informácie ohľadom dobrovoľného nemocenského poistenia.

#TIP: Nemám nárok na materské, čo mám robiť – prečítajte si článok, klik sem

Príklad č. 4

Využitie dobrovoľného poistenia

V e-sprievodcovi Materská si pozrite informácie ohľadom dobrovoľného nemocenského poistenia.SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV