Od 1.1.2024 sa zlepšila situácia žien, ktoré budú mať dieťatko počas štúdia, prípadne po ňom. Väčšina z nich za klasických okolností nemá materskú. Ako to aktuálne je a ako môžu študentky získať materskú? Bližšie informácie v článku.
Pomerne pravidelne mám na konzultácii budúcu maminku – študentku. Aktuálne študujúcu alebo už po štúdiu. A vysvetľujem jej na čo má nárok, kde si o čo požiadať a na čo nárok mať nebude. A veľakrát riešime práve materskú.

Dávam Vám do pozornosti, že na základe schválenej novely zákon č. 203/2023 Z.z. sa situácia študentiek ohľadom materskej radikálne zlepšila.

#TIP PRE VÁS: Prečítajte si aj článok – Vaše otázky a moje odpovede k zvýšeniu rodičovského príspevku, klik sem

Zmeny pre študentky pri materskej

Vďaka schválenému návrhu sa im štúdium na SŠ, VŠ počíta ako obdobie nemocenského poistenia.

Schválené znenie: „Do obdobia uvedeného v odseku 1 sa započítava tiež doba štúdia na strednej škole alebo vysokej škole považovaná za sústavnú prípravu na povolanie podľa § 10, ak poistenkyňa získala týmto štúdiom príslušný stupeň vzdelania.“

Tak napríklad žena, ktorá sa po skončení štúdia zamestná a v zamestnaní by pred pôrodom ešte nemala 270 dní nemocenského poistenia, vie si započítať aj obdobie úspešne ukončeného štúdia a tak mať materské.

Podmienkou na to, aby sa takejto žene zarátavalo štúdium na strednej alebo vysokej škole do 270 dní nemocenského poistenie v dobe dvoch rokov, je nevyhnutné, aby toto štúdium bolo úspešne ukončené.

Odkedy platia tieto zmeny?

Novela nadobudla účinnosť 1.1.2024. Zákon bol vyhlásený v Zbierke zákonov pod č. 203/2023 Z.z.


Praktickí e-sprievodcovia pre rodičov z mojej autorskej dielne – prístup a aktualizácie máte 12 mesiacov

Z čoho sa ráta študentke materská po štúdiu?

Ako prvé, upozorním, že to nie je tak ako je prezentované a že postačuje, aby študentka ukončila štúdium a dostane materské. Je potrebné z jej strany aktívne konanie.


Pripravila som nižšie v texte pre budúce mamy niekoľko príkladov a postupov (viď nižšie), ako môže študentka postupovať a zabezpečiť si materskú – plus z čoho sa jej vypočíta.

Tento text nižšie máte k dispozícii, ak máte zakúpeného e-sprievodcu MATERSKÁ 2024.


Ktoré štúdium sa mi vie započítať a ktoré nie?

„Do obdobia uvedeného v odseku 1 sa započítava tiež doba štúdia na strednej škole alebo vysokej škole považovaná za sústavnú prípravu na povolanie podľa § 10, ak poistenkyňa získala týmto štúdiom príslušný stupeň vzdelania.“

Sústavná príprava na povolanie je aj obdobie

a) žiakovi strednej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom,

Externé alebo iba denné štúdium?

Platí to aj pre tehotenské? Že sa započíta štúdium…


Príklad č. 1

AK sa Jana zamestná

Plný prístup k tomuto článku máte, ak máte esprievodcu Materská 2024. KLIK SEM pre viac info.

AK sa Jana zamestná

#TIP: Prečítajte si môj článok: Musím prehodiť rodičovský príspevok, ktorý poberám na staršie dieťa na to mladšie? Kedy áno a kedy nie. klik sem.

Príklad č. 2

AK sa Jana zamestná

Príklad č. 3

Využitie dobrovoľného poistenia

V e-sprievodcovi Materská si pozrite informácie ohľadom dobrovoľného nemocenského poistenia.

Pozrite si v esprievodcovi Materská aj časť venovanú tomu, čo s dobrovoľným poistením po nástupe na materskú.

#TIP: Nemám nárok na materské, čo mám robiť – prečítajte si článok, klik sem

Príklad č. 4

Využitie dobrovoľného poistenia

V e-sprievodcovi Materská si pozrite informácie ohľadom dobrovoľného nemocenského poistenia.SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV