Aké sú Vaše možnosti, ak nemáte nárok na materské? Možno iba predpokladáte, že nebudete mať nárok na materské, možno Vám už prišlo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o nepriznaní nároku na materské. Čo robiť?

Nemáte nárok na materské?

Mnohým nastávajúcim mamám alebo už novopečeným mamám sa stane nepríjemná situácia. Nemajú nárok na materské. Materské je dávka nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa mesačne vo výške 75 percent zjednodušene povedaného hrubého príjmu, ktorý mala matka pred pôrodom. Nie však každá splní podmienky, ktoré ukladá zákon o sociálnom poistení[1] pre nárok na materské.

Môže tak dôjsť k situácii, že:

  1. Podali ste si žiadosť o materské na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ale domov Vám prišlo rozhodnutie o tom, že nárok na materské nemáte.
  2. Žiadosť o materské ste si ani nepodali, nakoľko ste si istá, že nárok na materské mať určite nebudete.

Čo robiť, ak nemáte nárok na materské – vôbec?

Môžete si podať žiadosť o rodičovský príspevok.  Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka podľa zákona o rodičovskom príspevku [2] určená pre rodičov, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa..

Nárok na rodičovský príspevok má (oprávnenou osobou je):

  1. rodič dieťaťa,
  2. manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti,
  3. fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Rodičovský príspevok sa poberá keď:

  1. skončí poberanie materského,
  2. vo Vašom prípade, ak nemáte nárok na materské.

Kedy najskôr môžete požiadať o rodičovský príspevok, ak nemáte nárok na materské?

Ak nemáte nárok  na materské, môžete požiadať o vyplácanie rodičovského príspevku, a to odo dňa narodenia dieťaťa.

p.s. áno, máme zákon proti byrokracii. Pre istotu si však rodný list dieťaťa zoberte so sebou.

Praktickí esprievodcovia pre rodičov z mojej autorskej dielne, informácie na jednom mieste

Výška rodičovského príspevku:

473,30 / 345,20 EUR mesačne

Vyššia suma platí, ak ste pred rodičovským príspevkom na toto dieťa poberali materské.

Vypláca sa na mesačnej báze, vždy mesiac pozadu, približne v polovici kalendárneho mesiaca. Vypláca sa na bankový účet, prípadne v hotovosti na konkrétnu adresu (podľa toho, ktorú možnosť si zvolíte v tlačive žiadosti o tento príspevok).

#TIP PRE VÁS: Prečítajte si aj môj článok: Zvýšenie rodičovského príspevku: vaše otázky – moje odpovede.


Ako požiadať o rodičovský príspevok?

Žiadosť o rodičovský príspevok sa podáva na osobitnom tlačive (dostupné na web stránke UPSVAR). Je potrebné predložiť občiansky preukaz žiadateľa o príspevok a súčasne priložiť minimálne

  • rodný list dieťaťa – pre istotu si zoberte so sebou
  • k žiadosti je potrebné priložiť i ďalšie prílohy, ich zoznam nájdete na tlačive žiadosti a TU.

Kedy zaniká nárok na rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril. To znamená, že je vhodné podať žiadosť o tento príspevok vždy čo najskôr.

[1] Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení

[2] Zákon č.  571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku v platnom znení


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

10 komentárov on Nemám nárok na materské – čo mám robiť?

Comments are closed.