Kto má nárok na rodičovský príspevok vo výške 383,80 eur a kto vo výške 280 eur? Na akú podmienku je vyšší rodičovský príspevok naviazaný? Čo v prípade reťazového pôrodu? Odkedy môžete čakať viac peňazí na účte?

Rodinám sa bude žiť troška ľahšie

Zvýšený rodičovský príspevok bol schválený novelou zákona o rodičovskom príspevku, ktorá nadobudla účinnosť od 1.1.2020. Rozoznávae dve rôzne výšky (sumy) rodičovského príspevku.

Kto dostane vyšší rodičovský príspevok?

Na rodičovský príspevok v sume 383,80 eur má nárok ten, komu sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok na toto dieťa vyplácalo materské (na to isté dieťa) alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

Na rodičovský príspevok v sume 280 eur má nárok ten, komu sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok na toto dieťa nevyplácalo materské (na to isté dieťa) alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte . V podstate všetci ostatní.

Na dvojičky sa bude poberať v roku 2022 rodičovský príspevok vo výške 479,75 EUR, ak ste poberali materské alebo 350 EUR, ak ste nepoberali materské. A v prípade trojičiek bude výška rodičovského príspevku 575,70 EUR, ak ste poberali materské alebo 420 EUR, ak ste nepoberali materské.

TAKŽE, rodičovský príspevok vo výške 383,80 eur je naviazaný na to, či ste na dieťa, na ktorý poberáte rodičovský príspevok, poberali materské alebo nie. Na toto, konkrétne dieťa.

#TIP: Prečítajte si aj článok: Čo trápi slovenského rodiča – moje zhrnutie – klik sem.

V médiách a na sociálnych sietiach som zachytila informáciu, že na RP vo výške 383,80 eur má nárok ten, kto pracoval pred rodičovským príspevkom alebo materským. Schválené znenie zákona je však jasné a suma 383,80 eur je viazaná pred tých, ktorí poberali materské na dané dieťa (nespomína sa zárobková činnosť, trvanie pracovného pomeru atď..)

Preto aj keď ste poberali materské ako SZČO alebo na základe ochrannej lehoty (pracovný pomer Vám skončil počas tehotenstva, ale aj tak ste poberali materské), BUDETE mať nárok 383,80 eur.


#TIP PRE VÁS: Prečítajte si aj článok – Vaše otázky a moje odpovede k zvýšeniu rodičovského príspevku, klik sem

Moje praktické ebooky pre rodičov,napríklad tieto

Rodičovský príspevok v prípade reťazového pôrodu/dvoch detí po sebe?

Zvýšený rodičovský príspevok v sume 383,80 eur je naviazaný na poberanie materského na dané dieťa, na ktoré sa bude rodičovský príspevok poberať.

Aké môžu nastať situácie?

Príklad: Anna poberala na prvé dieťa materské, počas materskej jej skončil pracovný pomer. Potom poberala už iba rodičovský príspevok na dieťa. Znova otehotnela, ale keďže si nezabezpečila nové nemocenské poistenie, nebude mať nárok na materské pri druhom dieťati. Následne teda nebude pri druhom dieťati poberať rodičovský príspevok 383,80 eur ale iba 280 eur.

Ak má Anna z príkladu vyššie dve deti do troch rokov veku, pričom pri prvom poberala materské a pri druhom nepoberala materské…javí sa, že pre ňu bude výhodnejšie po narodení druhého dieťaťa poberať rodičovský príspevok stále na to prvé dieťa, nakoľko pri ňom poberala materské a bude mať nárok na RP vo výške 383,80 eur.

#TIP: Prečítajte si môj článok: musím prehodiť rodičovský príspevok, ktorý poberám na staršie dieťa na to mladšie? Kedy áno a kedy nie. klik sem.

Príklad: Jane sa prvé dieťa narodilo tesne po štúdiu, nemala nárok na materské. Poberala iba rodičovský príspevok. Počas toho sa zamestnala na čiastočný pracovný pomer, z ktorého sa jej odvádzalo poistné na nemocenské poistenie do SOCPOIST. Jana tak splnila podmienku 270 dní nemocenského poistenia dva roky pred druhým pôrodom a dostane materské. Po ukončení jeho poberania tak bude mať nárok pri druhom dieťati poberať RP 383,80 eur.

Príklad: Lucia poberala materské a potom rodičovský príspevok na synčeka. Neskôr si z dôvodu, že synček má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (aj podľa posudku UPSVAR) požiada o vyplácanie RP aj po tom ako má synček tri roky. Keďže spĺňa podmienku, že poberala materské pred RP, bude mať nárok na RP vo výške 383,80 eur.

Príklad: Petra poberá veľmi nízke materské. Preto jej UPSVAR dopláca do výšky rodičovského príspevku. Otázka: do akej výšky jej „po novom“ bude doplácať? Podľa môjho názoru a filozofie návrhu zákona by jej mali prisúdiť vyšší RP rodičom s nárokom na materské, UPSVAR by jej mal doplatiť do 383,80 eur (resp. rozdiel medzi materskou a sumou 383,80 eur). Uvidíme však ako sa vyvinie prax, budem článok aktualizovať.

Ak mama nepoberala materské, ale otec áno

Príklad: Peter a Jana majú syna. Jana nemala nárok na materské, Peter áno, preto si o materské požiadal a aj ho poberal. Po skončení poberania materského si o rodičovský príspevok požiada radšej Peter, pretože bude mať nárok na 383,80 eur, Jana iba na 280 eur, keďže materské nepoberala.

#TIP: Nemám nárok na materské, čo mám robiť – prečítajte si článok, klik sem


A príspevok na starostlivosť o dieťa?

Mnohí sa pýtajú, či sa bude zvyšovať aj príspevok na starostlivosť o dieťa, nazývaný i príspevok na súkromnú škôlku. Zatiaľ takýto návrh nie je.

Je zjavné, že niektorí rodičia, ktorí teraz poberajú tento príspevok na súkromnú škôlku v jeho maximálnej výške, t.j. 280 eur mesačne a na dané dieťa predtým poberali materské, radšej zrušia tento príspevok a vrátia sa späť k poberaniu rodičovského príspevku. 383,80 eur a 280 eur mesačne je rozdiel.

#TIP PRE VÁS: AKo sa odhlásiť z príspevku na starostlivosť o dieťa a prihlásiť späť na rodičovský príspevok, článok KLIK SEM.

Chcete byť rodič, ktorý VIE? Získajte prístup k prémiovým príspevkom!SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

5 komentárov on Vyšší rodičovský príspevok – takéto sú podmienky, r. 2023

Comments are closed.