Zvýšenie rodičovského príspevku vyvolalo zo strany rodičov množstvo otázok. Preto som sa rozhodla tie časté zhrnúť v tomto článku. Podmienky – situácie-porovnania.

Otázka: Poberala som materskú z Českej republiky, z Írska. Teraz poberám rodičovský príspevok na Slovensku. Budem mať nárok na 270 alebo 370 eur?

Odpoveď: Keďže ste poberali materskú z členského štátu EÚ, budete mať nárok na RP vo výške 370 eur.


Otázka: Poberala som materské na prvé dieťa. Počas materskej mi skončil pracovný pomer. Teraz som otehotnela, budem mať nárok rodičovský príspevok vo výške 270 eur alebo 370 eur?

Odpoveď: Nepíšete koľko rokov má staršie dieťa. Ak ešte nemá tri roky, môžete na neho poberať rodičovský príspevok vo výške 370 eur. Na druhé dieťa Vám nárok na materské nevznikne, takže na neho by ste poberali rodičovský príspevok vo výške 270 eur. Zvážte možnosť poberať RP na staršie dieťa a až keď bude mať tri roky, „prehodiť“ rodičovský príspevok na mladšie dieťa.


Otázka: Ja som nemala nárok na materskú. Materskú na dieťa poberal otec.Rodičovský príspevok teraz poberám ja. Môžeme prehodiť rodičovský príspevok po 1.1.2020 na otca dieťaťa? Môže popri rodičovskom príspevku pracovať?

Odpoveď: Popri rodičovskom príspevku je možné pracovať, je však samozrejme potrebné, aby niekto zabezpečoval starostlivosť o dieťa. Túto starostlivosť môže poskytovať druhý rodič, starý rodič alebo škôlka. Ak otec poberal materské na dieťa a mama nie, tak sa oplatí, aby po 1.1.2020 poberal rodičovský príspevok na dieťa otec, nakoľko bude mať rodičovský príspevok vo výške 370 eur.


Otázka: Po 1.1.2020 to chceme urobiť tak, že otec bude poberať rodičovský príspevok, nakoľko on bude mať nárok na 370 eur (ja by som nemala). Aké sú moje možnosti ako matky, musím si niečo platiť?

Odpoveď: Neuvádzate, či ste zamestnaná alebo nie.

  • Máte právo byť s dieťaťom do troch rokov veku na rodičovskej dovolenke (max. do 6 rokov v prípade detí, ktoré majú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav). Keďže otec poberá rodičovský príspevok, budete si musieť platiť zdravotné poistenie Vy sama, ak sa nevraciate do práce. Od 1.1.2020 vo výške 70,91 eur.
  • Druhou možnosťou je, že máte ešte iné dieťa do 6 rokov veku, ktoré nechodí do škôlky na viac ako 4 hodiny denne. Vtedy môžete byť poistencom štátu (zdravotné poistenie) z dôvodu starostlivosti o toto dieťa. Zdravotné poistenie teda za Vás zaplatí štát.
  • Evidencia na úrade práce, ak si hľadáte zamestnanie: Zdravotné poistenie za osoby evidované v evidencii uchádzačov o zamestnanie platí štát.
  • Ak ste zamestnaná, odvádza sa Vám zdravotné poistenie zo zamestnania.

PRE VIAC INFO O EBOOKOCH KLIKNI SEM
PRE VIAC INFO O EBOOKOCH KLIKNI SEM

Otázka: Poberám predĺžený rodičovský príspevok na dcérku, má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, aj podľa posudku ÚPSVAR. V akej výške budem poberať rodičovský príspevok po novom?

Odpoveď: Ak ste pred rodičovským príspevkom poberali materské na dcérku, budete mať nárok na 370 eur. Ak ste materské na dcérku nepoberali, tak budete mať nárok na 270 eur.


#TIP PRE VÁS: Prečítajte si článok: Zvýšenie rodičovského príspevku, klik sem

Otázka: Kedy dostanem prvýkrát zvýšený rodičovský príspevok, v januári? Je potrebné si podať osobitnú žiadosť o zvýšenie rodičovského príspevku?

Odpoveď: Nakoľko sa rodičovský príspevok vypláca mesačne pozadu, v januári dostanete príspevok za december (teda ešte v pôvodnej výške). Až v polovici februára dostanú rodičia prvýkrát zvýšené rodičovské príspevky. O zvýšenie NIE je potrebné si žiadať osobitne, rodičovský príspevok bude od nového roka zvýšený automaticky na 270/370 eur (dvojičky, trojičky osobitné sumy, pozri článok o zvýšení rodičovského príspevku).


Otázka: Otec dieťaťa poberal materské iba 2 dni. Potom mu bolo odňaté Sociálnou poisťovnou z dôvodu uzatvorenia ďalšieho pracovného pomeru. Bude mať nárok na rodičovský príspevok vo výške 270 eur alebo 370 eur?

Odpoveď: Môj názor je, že otec dieťaťa v tomto prípade spĺňa podmienku poberania materského a bude mať nárok na rodičovský príspevok vo výške 370 eur. Zákon neuvádza, ako dlho má byť materské poberané, preto podľa mňa postačuje poberanie materského aj 2 dni. Uvidíme, aký bude výklad zákona zo strany úradov práce a reálna prax.


Buďte rodič, ktorý VIE. Získajte prístup k prémiovému obsahu

Otázka: Poberala som materské, ale teraz som na úrade práce. Poberám dávku v nezamestnanosti. Potom sa chcem prihlásiť na rodičovský príspevok. Budem mať nárok na 370 alebo 270 eur?

Odpoveď: Keďže ste poberali materské pred vznikom nároku na rodičovský príspevok, budete mať nárok na 370 eur. Nevadí, že ste pred rodičovským príspevok poberali aj dávku v nezamestnanosti.


Otázka: Poberám príspevok na starostlivosť o dieťa (280 eur mesačne), keďže synček chodí do súkromnej škôlky. Ja som v práci. Môžem si od nového roka požiadať späť o rodičovský príspevok? Poberala som na synčeka materskú.

Odpoveď: Výška príspevku na starostlivosť sa nemenila (max. 280 eur). Preto sa mnohým rodičom od nového roka oplatí poberať skôr rodičovský príspevok vo výške 370 eur, ak predtým poberali materské.

Otázka: Mám veľmi nízku materskú, takže mi úrad práce „dorovnáva“ materskú do výšky rodičovského príspevku. Bude mi v novom roku dorovnávať materskú do výšky 270 eur alebo 370 eur?

Odpoveď: Neuvádzate aká je Vaša výška materskej. Avšak platí, že ak je materské nižšie ako výška rodičovského príspevku, tak Vám vypláca od narodenia dieťaťa úrad práce rodičovský príspevok vo výške rozdielu medzi materskou a stanoveným rodičovským príspevkom. Vo Vašom prípade Vám budú „dorovnávať“ do výšky 370 eur.


Otázka: Na materskú som nastupovala v ochrannej lehote, teda už ako nezamestnaná. Poberala som materskú na dieťa. Budem mať nárok na rodičovský príspevok vo výške 270 alebo 370 eur, ak som teraz doma s dieťaťom a stále bez práce?

Odpoveď: Keďže ste poberali materské na dieťa, budete mať nárok rodičovský príspevok vo výške 370 eur napriek tomu, že Vám pracovný pomer skončil ešte pred materskou.


Otázka: Pred materskou som si platila dobrovoľné poistenie. Vďaka nemu som mala materskú. Teraz som doma na rodičovskom príspevku. Budem mať nárok na 370 eur? Nevadí, že som nepracovala pred materskou?

Odpoveď: Na rodičovský príspevok vo výške 370 eur má tá osoba, ktorá poberala materské z dôvodu starostlivosti o dieťa, na ktoré teraz poberá rodičovský príspevok. Takže budete mať nárok na RP vo výške 370 eur, i keď Vám nárok na materské vznikol vďaka dobrovoľnému poisteniu.


Otázka: Máme dvojičky, poberala som na ne materskú. Aká bude zvýšená suma rodičovského príspevku v mojom prípad?

Odpoveď: Sumy zvýšeného rodičovského príspevku v prípade dvojičiek a trojičiek nájdete na tomto linku.


Otázka: Je možné popri rodičovskom príspevku pracovať?

Odpoveď: Áno, popri rodičovskom príspevku je možné pracovať, podnikať, byť SZČO atď….

#TIP: Článok: Je možné pracovať na rodičovskej dovolenke – popri rodičovskom príspevku?


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

2 komentáre on Zvýšenie rodičovského príspevku od 1.1.2020-Vaše otázky/moje odpovede

Comments are closed.