Vláda na svojom zasadnutí 8.12.2021 rozhodla o zrušení pandemického rodičovského príspevku. Odkedy a za akých podmienok píšem v článku.


Podmienky poberania pandemického rodičovského príspevku upravuje nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Pandemický rodičovský príspevok bol zavedený na jar roku 2020 ako pomoc pre rodičov, ktorí sa po skončení nároku na riadny rodičovský príspevok ocitli bez príjmu, bez iných dávok od štátu.

Dňa 8.12.2021 vláda na svojom zasadnutí prijala uznesenie, na základe ktorého sa pandemický rodičovský príspevok ruší.

Ako odôvodnenie uvádza: „

Tzv. pandemický rodičovský príspevok bol zavedený na začiatku pandémie ochorenia COVID-19. Cieľom tohto opatrenia bolo podporiť rodiny, ktoré by sa po zániku nároku na rodičovský príspevok ocitli vo finančnej tiesni, vzhľadom k tomu, že v čase krízovej situácie nemali možnosť zabezpečiť si príjem vlastným pričinením, nakoľko boli zatvorené všetky prevádzky, vrátane veľkých fabrík a plošne zatvorené školské a predškolské zariadenia.
Vzhľadom k tomu, že aktuálne sú predškolské zariadenia otvorené, resp. k ich zatváraniu prichádza iba regionálne, zabezpečenie starostlivosti o dieťa nie je prekážkou v hľadaní si zamestnania. Zrušenie poskytovania tzv. pandemického rodičovského príspevku sa na základe všetkého vyššie uvedeného navrhuje z dôvodu, že pominuli dôvody, pre ktoré bolo jeho poskytovanie zavedené.“ (cit. z dôvodovej správy)


Odkedy sa ruší pandemický rodičovský príspevok?

Pandemický rodičovský príspevok sa ruší od 1.1.2022.

AK poberáte pandemický rodičovský príspevok aj v mesiaci december, máte nárok na neho aj v mesiaci december 2021, dostanete ho vyplatený v polovici januára. Aj pandemický rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu. Takže novembrový dostanete vyplatený v polovici decembra a decembrový v polovici januára 2022.

#TIP: Článok: Možnosti rodiča, keď sa zruší pandemický rodičovský príspevok, klik sem.


Moje praktické ebooky pre rodičov – ušetrite si ČAS a PENIAZE, napríklad tieto:


#TIP: Musíte sa vzdať rodičovského príspevku na staršie dieťa, ak sa Vám narodí druhé? Môžete si vybrať na ktoré dieťa budete poberať RP? klik sem.

#TIP: Prečítajte si aj článok o pandemickom ošetrovnom, klik sem.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV