Vianočné prázdniny 2021 – termín

20.12.2021 – 7.1.2022: pre všetky kraje

Začiatok vyučovania po prázdninách 10.1.2022.


Ako je to s OČrkou počas vianočných prázdnin (škôlkari, školáci)

Materské školy – deti-nárok na ošetrovné

Ak bola škôlka, ktorú navštevuje Vaše dieťa, zatvorená na základe rozhodnutia zriaďovateľa (napríklad mestská časť, mesto, obec) – obvykle kvôli malému záujmu o otvorenosť škôlky počas vianočných prázdnin, riaditeľa alebo hygieny, máte nárok na poberanie ošetrovného, aj počas vianočných prázdnin. Dôležitý je dátum uvedený v rozhodnutí, kedy je škôlka zatvorená.

Pozn. Materské školy nemajú jesenné,vianočné, letné prázdniny. Na nich sa nevzťahujú školsképrázdniny, tie majú iba školy. Preto to, či sú prázdniny alebo nie, nie je relevantné pre ošetrovné. Dôležité je to, či je škôlka zatvorená alebo otvorená. Ak je zatvorená a Vaše dieťa je do nej riadne zapísané, je tam nárok na ošetrovné, ak sa o dieťa budete starať počas tohto obdobia.


Základné školy – žiaci a nárok na ošetrovné počas vianočných prázdnin 2021

1. Zatvorená škola (karanténa) prípadne trieda v karanténe

Ak je škola, alebo trieda zatvorená na základe rozhodnutia príslušného orgánu (riaditeľ, zriaďovateľ, hygiena) ešte pred začiatkom vianočných prázdnin a toto „zatvorenie“ trvá aj počas vianočných prázdnin máte nárok na ošetrovné aj počas trvania vianočných prázdnin. Dôležité je, aký dátum je uvedený v rozhodnutí.

2. Zatvorená škola – pretože sú vianočné prázdniny

Avšak, ak je škola zatvorená, teda vyučovanie nie je iba preto, že sú vianočné prázdniny, toto nie je dôvod pre poberanie ošetrovné.


Ošetrovné je možné vo vyššie uvedených prípadoch (zatvorená škola, trieda v karanténe) poberať na zdravé dieťa do 11 rokov veku alebo až do 18.roku veku (ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav).


V prípade detí do 16 rokov veku, je možné na ne poberať ošetrovné ak:

sa dieťaťu náhle zhoršil zdravotný stav alebo

ide o dieťa, ktoré nie je spôsobilé mentálne alebo fyzicky samé sa o seba postarať v období počas uzatvorenia školy v krízovej situácii.

V oboch prípadoch potrebujete potvrdenie pediatra na origináli Žiadosti o ošetrovné.


Choré dieťa

Stále platí, že ak je dieťa choré (klasická OČRKa), a ošetrujúci lekár skonštatuje vzhľadom na zdravotný stav dieťaťa potrebu celodenného ošetrovania, máte nárok na ošetrovné. Z tohto dôvodu (choroba dieťaťa). Bez ohľadu na to, či sú Vianoce, prázdniny, škola alebo trieda zatvorené. Za každý kalendárny deň (aj víkend, nielen pracovné dni), kedy trvá potreba ošetrovať dieťa.


Všeobecne ešte pár upozornení k ošetrovnému

Upozorňujem, že ošetrovné sa poberá za kalendárne dni, teda aj cez víkendy a sviatky.

Ak ste zamestnanec, nemôžete mať príjem (mzdu) za obdobie poberania ošetrovného, za aktívnu prácu. Ani za homeoffice.

Nemôžete súčasne poberať pandemické ošetrovné a pandemické nemocenské (PNku).

AK ste si počas trvania krízovej situácie o pandemické ošetrovné už žiadali, nevypĺňate znova žiadosť o pandemické ošetrovné, iba ku koncu mesiaca pošlete čestné vyhlásenie do Socpoist elektronicky, v ktoré dni ste sa o dieťa starali.

#TIP: Prečítajte si aj článok: Dávka v nezamestnanosti a ošetrovné

#TIP: Časté otázky rodičov ohľadom ošetrovného (otázky a odpovede)

SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV