Aktuálne počas pandémie nastáva často situácia, že ste doma v karanténe ako rodič, na PNke a súčasne Vám doma zostane aj dieťa, pretože je v karanténe tiež, ochorie alebo má zavretú školu/škôlku. Môžete byť súčasne na PNke a aj OČRe, resp. aké možnosti má druhý rodič? Spísala som Vám to do tohto článku.


#TIP: Prečítajte si článok : podmienky a nárok na pandemické ošetrovné február 2022? klik sem

Ste doma v karanténe ako rodič, ste PN. Súčasne Vám doma zostane aj dieťa, pretože je v karanténe tiež, ochorie alebo má zavretú školu/škôlku.

Pnka a ošetrovné súčasne

Podľa § 43 ods.1 zákona o sociálnom poistení:

Poistenec nemá nárok na výplatu ošetrovného za dni, počas ktorých

a)sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu,

b)má nárok na výplatu nemocenského,

c)má nárok na výplatu materského,

d)pre dočasnú pracovnú neschopnosť nevykonáva funkciu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ak mu patria náhrady na úrovni platu vrátane ostatných náležitostí podľa osobitného predpisu.


Ak ste teda ako rodič – zamestnanec na PNke, teda dostávate

  • náhradu pri dočasnej pracovej neschopnosti od zamestnávateľa (vypláca zamestnávateľ prvých 10 dní Pnky)

alebo

  • nemocenské zo Sociálnej poisťovne (vypláca SOcpoist od 11.dňa pracovnej neschopnosti)

nemôžete počas tohto obdobia dostávať aj ošetrovné.


Ak ste teda ako rodič – SZČO, dobrovoľne nemocensky poistený/v ochrannej lehote na PNke, a dostávate

  • nemocenské zo Sociálnej poisťovne (vypláca SOcpoist od 11.dňa pracovnej neschopnosti)

nemôžete počas tohto obdobia dostávať aj ošetrovné (napríklad na dieťa).

#TIP: Ak ste nezamestnaný a uvažujete ako získať ošetrovné, klik na článok


Moje praktické ebooky pre rodičov – ušetrite si ČAS a PENIAZE, napríklad tieto:


TIP: Časté otázky rodičov ohľadom ošetrovného…

#TIP: Započítava sa obdobie na OČRKE na budúcu materskú/podporu?

#TIP: Článok – som nezamestnaná/á a chcem si požiadať o ošetrovné


Aká je výška pandemického ošetrovného v januári 2022?

Výška pandemického ošetrovného je 55 percent denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, z ktorého sa Vám v rozhodujúcom období odviedlo poistné na nemocenské poistenie. Spravidla je to 70 percent čistej mzdy. Ako sa určí rozhodujúce obdobie, z ktorého sa Vám vypočíta výška ošetrovného? Tu záleží od viacerých skutočností. Pozrite tento link.


Jeden rodič PNka a druhý OČRka

Situácia: Ján je v karanténe, je PN, dostáva momentálne náhradu príjmu pri dočasnej PN od zamestnávateľa. Jeho dieťa zostane doma kvôli zatvorenej triede. Jeho manželka Jana je zamestnaná. Môže si požiadať o pandemické ošetrovné na dieťa z dôvodu zatvorenej triedy. Je irelevantné, že je manžel je na Pnke.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV