Aktuálne počas pandémie nastáva často situácia, že ste doma v karanténe ako rodič, na PNke a súčasne Vám doma zostane aj dieťa, pretože je v karanténe tiež, ochorie alebo má zavretú školu/škôlku. Môžete byť súčasne na PNke a aj OČRe, resp. aké možnosti má druhý rodič? Spísala som Vám to do tohto článku.


#TIP: Prečítajte si článok : podmienky a nárok na pandemické ošetrovné február 2022? klik sem

Ste doma v karanténe ako rodič, ste PN. Súčasne Vám doma zostane aj dieťa, pretože je v karanténe tiež, ochorie alebo má zavretú školu/škôlku.

Pnka a ošetrovné súčasne

Podľa § 43 ods.1 zákona o sociálnom poistení:

Poistenec nemá nárok na výplatu ošetrovného za dni, počas ktorých

a)sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu,

b)má nárok na výplatu nemocenského,

c)má nárok na výplatu materského,

d)pre dočasnú pracovnú neschopnosť nevykonáva funkciu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ak mu patria náhrady na úrovni platu vrátane ostatných náležitostí podľa osobitného predpisu.


Ak ste teda ako rodič – zamestnanec na PNke, teda dostávate

  • náhradu pri dočasnej pracovej neschopnosti od zamestnávateľa (vypláca zamestnávateľ prvých 10 dní Pnky)

alebo

  • nemocenské zo Sociálnej poisťovne (vypláca SOcpoist od 11.dňa pracovnej neschopnosti)

nemôžete počas tohto obdobia dostávať aj ošetrovné.


Ak ste teda ako rodič – SZČO, dobrovoľne nemocensky poistený/v ochrannej lehote na PNke, a dostávate

  • nemocenské zo Sociálnej poisťovne (vypláca SOcpoist od 11.dňa pracovnej neschopnosti)

nemôžete počas tohto obdobia dostávať aj ošetrovné (napríklad na dieťa).

#TIP: Ak ste nezamestnaný a uvažujete ako získať ošetrovné, klik na článok


Moji praktické esprievodcovia pre rodičov – komplexne na jednom mieste, 10 v ponuke


TIP: Časté otázky rodičov ohľadom ošetrovného…

#TIP: Započítava sa obdobie na OČRKE na budúcu materskú/podporu?

#TIP: Článok – som nezamestnaná/á a chcem si požiadať o ošetrovnéJeden rodič PNka a druhý OČRka

Situácia: Ján je PN, dostáva momentálne náhradu príjmu pri dočasnej PN od zamestnávateľa. Jeho dieťa zostane doma kvôli zatvorenej triede. Jeho manželka Jana je aktívne zamestnaná. Môže si požiadať o ošetrovné na dieťa z dôvodu zatvorenej triedy. Je irelevantné, že je manžel je na PNke. Prípadne, aj keď dieťa ochorie, manželka si môže žiadať o ošetrovné.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV