Pre PLNÝ prístup k tomuto článku si neváhajte objednať Právne pre rodiča PRÉMIUM (9 eur/mes).

Prvá a druhá možnosť zohľadňujú situáciu, kedy ste nepoberali počas krízovej situácie ošetrovné na dieťa, zostali ste nezamestnaný/á a teraz by ste chceli požiadať o ošetrovné na dieťa. Tretia možnosť sa týka situácie, kedy ste počas krízovej situácie poberali ošetrovné na dieťa, teraz ste už nezamestnaný/á a chcete si požiadať o ošetrovné na dieťa.


Prvá možnosť:


Druhá možnosť:


Bol/a som na rodičovskej dovolenke, môžem si to započítať?

#TIP: Ak ste si medzičasom požiadali o dávku v nezamestnanosti alebo ju už reálne poberáte, link na článok

Tretia možnosť

#TIP: Prečítajte si aj článok o vzťahu medzi pandemickým ošetrovným a dávkou v nezamestnanosti, klik sem