Aktuálne prebieha legislatívny proces, v rámci ktorého sú navrhované aj zmeny týkajúce sa rodičovského príspevku pri neprijatí dieťaťa do škôlky. V tomto článku popisujem navrhované zmeny, pričom v samotnom návrhu sa spomína aj dieťa, pre ktoré bola podaná prihláška v máji 2024.

Tento článok je v plnej verzii prístupný, ak máte jeden z týchto online produktov: e-sprievodca Končí mi rodičovská dovolenka 2024 , Budeme mať škôlkara 2024 alebo Právne pre rodiča PRÉMIUM .

AK máte tieto online produkty, PRIHLÁSTE sa do členskej sekcie k danému e-sprievodcovi, nájdete tam prelink na tento článok /do Právne pre rodiča PRÉMIUM a tam nájdete tento článok. AK ste prihlásený, tak sa Vám zobrazuje plná verzia článku.

Aký je momentálne stav?


Čo sa navrhuje ohľadom rodičovského príspevku pri neprijatí do škôlky? Toto….

V návrhu zákona sa navrhuje do zákona o rodičovskom príspevku doplniť nasledovné:

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak


Deti ktoré majú tri roky do konca augusta 2024 a podali prihlášku v máji 2024


Kedy to má byť účinné?


Tento článok je prístupný, ak máte e-sprievodcu Končí mi rodičovská dovolenka 2024 ALEBO Budeme mať škôlkara 2024 alebo Právne pre rodiča PRÉMIUM .

AK máte týchto e-sprievodcov, PRIHLÁSTE sa do členskej sekcie k danému e-sprievodcovi a tam nájdete prelink na celý článok. AK ste prihlásený, tak sa Vám zobrazuje plná verzia článku.