Tento článok je súčasťou prémiového obsahu:


Môžem byť na  OČRke  ja s jedným dieťaťom a manželka s druhým dieťaťom?Môžeme si takto požiadať o ošetrovné?


Kedy nárok na ošetrovné nemáte?

Na ošetrovné NEMÁTE nárok ak

Takže ak ste na PNKe, nemôžete si zobrať OČRku na dieťa.

***

Môžem pracovať popri  OČRke?

***

Koľko musím mať odpracované, aby som mala nárok na ošetrovné na dcéru?

***

Môže  si manžel zobrať OČRku na staršie dieťa,aj keď som ja doma na materskej s mladším dieťaťom a poberám rodičovský príspevok/materské?

***

Môže si manžel (zamestnanec) požiadať o ošetrovné na 5ročnú dcéru, aj keď som ja doma a poberám dávku v nezamestnanosti?

***

MÔŽEM SI ZOBRAŤ OČRKU NA MANŽELKINO DIEŤA /DIEŤA PARTNERKY?

***

PRACUJEM, ALE SÚČASNE POBERÁM RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK NA DCÉRU.

Môžem si požiadať o ošetrovné na 2,5 ročnú dcéru, ktorá chodí do škôlky, ktorú zatvorili?

***