Je nutné „prehodiť“ rodičovský príspevok zo staršieho dieťaťa na mladšie? Môžete poberať rodičovský príspevok na staršie dieťa aj po narodení mladšieho? Ako postupovať, ak budete mať dve deti po sebe?

Veľakrát sa ma rodičia pýtajú na nasledovnú situáciu:⁠

Mama poberá rodičovský príspevok na dieťa. Má sa jej narodiť druhé dieťa, ale nebude mať nárok na materskú.⁠ Otázka teraz znie, či môže pokračovať ďalej v poberaní rodičovského príspevku na staršie dieťa alebo či musí „prehodiť“ rodičovský príspevok na mladšie dieťa.⁠

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu: