Niektoré mamičky sa rozhodnú po rodičovskej dovolenke ísť na úrade práce. Niektoré chcú, iné musia. Pracovný pomer im skončil pred materskou, počas nej alebo počas rodičovskej dovolenky. Alebo jednoducho sa nechcú do pôvodného zamestnania vrátiť, alebo ich nechce pôvodný zamestnávateľ.

Čo ďalej po rodičovskej dovolenke?

Keď sa rozprávam s mamičkami, na ihrisku, v herničkách, častokrát padne veta: NEVIEM, ČO BUDEM ROBIŤ PO MATERSKEJ (rozumej, po rodičovskej).

To, čomu sa mamičky venovali pred tehotenstvom ich už neláka, prípadne ich „neláka“ ani ich zamestnávateľ, pod čím treba rozumieť, že s nimi už neráta po materskej.

Jednou z možnosti, ktorú si volia mamy zamestnankyne po rodičovskej dovolenke (niektoré už aj skôr) je EVIDENCIA na ÚRADE PRÁCE.

Ako sa evidovať na úrade práce?

Ak sa chcete zaevidovať na úrade práce, samozrejme, nemôžete byť zamestnaná. Nemôžete mať ani aktívnu živnosť, treba ju zrušiť alebo pozastaviť.  Problémom je i to, keď ste spoločník alebo konateľ v s.r.o.čke, prípadne v iných obchodných spoločnostiach a táto spoločnosť nie je v likvidácii. Ďalšie informácie, kto nemôže byť evidovaný na UPSVAR nájdete na tomto linku.

Čo Vás čaká ak sa budete chcieť zaevidovať na úrade práce?

1. Evidujete sa na úrade práce.

2. Potrebujete doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, občiansky preukaz, doklad o skončení pracovného pomeru, žiadajú aj
zápočtový list (s uvedeným dátumom dokedy trval posledný pracovný pomer). Stačia fotokópie…viac info na stránke úrade práce.

Samozrejmosťou je vyplnené tlačivo Žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Odporúčam vyplniť vopred, aspoň to, čo viete. Ušetríte čas na úrade.

3. Budete sa hlásiť v určených intervaloch na úrade práce a preukazovať, že si aktívne hľadáte zamestnanie.

4. Evidencia na úrade práce je podmienkou pre dávku v nezamestnanosti, ktorú POZOR vypláca SOCIÁLNA POISŤOVŇA, nie úrad práce.

5. Ak sa na úrade práce zaevidujete osobne do 10 kalendárnych dní od skončenia pracovného pomeru, zaevidujú Vás akoby spätne nasledujúcim dňom po skončení pracovného pomeru (čo je samozrejme výhodné).

MIlí rodičia, pripravila som pre Vás tohto esprievodcu , kde som komplexne zhrnula všetky informácie v prípade, že Vám končí rodičovská dovolenka.

3 komentáre on Na úrad práce po rodičovskej dovolenke

Comments are closed.