Sú situácie, kedy rodič nevie. A určitým postupom si pokazí ďalšiu materskú. Rozoberiem to na konkrétnom prípade, aj v tomto článku. Čo sa vlastne stalo, že mame po rodičovskej dovolenke priznali ďalšiu materskú iba polovičnú?

Balans – rodinný a pracovný život po skončení rodičovskej dovolenky

Situáciu, ktorú Vám chcem dať do pozornosti som zažila reálne v praxi. A dovolím si povedať, že ju zažívajú mnohé mamičky po rodičovskej dovolenke. Alebo aj počas nej.

Ako sa blíži koniec rodičovskej dovolenky, prípadne uvažujete o jej skoršom ukončení, premýšľate ako dokážete skombinovať pracovný a rodinný život. Zamestnanie a starostlivoť o dieťa. Dieťa – znamená aj OČRky, návštevy lekárov a cestu do škôlky a späť.

Dohodnete sa so zamestnávateľom na skrátení úväzku. Namiesto 8 hodín, budete pracovať napríklad 5 hodín denne alebo 6 hodín denne. Dokážete tak všetko lepšie zabezpečiť. Znamená to však aj nižší príjem. Hovoríte si, že to tak bude zo začiatku, potom si úväzok opäť zvýšite.

Pozor však, ak plánujete ďalšie dieťa. Čo sa môže stať?


Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Prístup k celému článku získate objednaním Právne pre rodiča Prémium (9 eur/mes.) K dispozícii je ukážka článku.