Ako sa vybavuje preukaz ŤZP? Ktoré tlačivá potrebujete? Ako dlho to trvá? A ako sa vybavuje parkovací preukaz?

Ktoré tlačivá potrebujete?

Ak si chcete vybaviť preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, potrebujete si vyplniť toto tlačivo. K vyplnenému tlačivu priložíte lekársky nález na osobitnom tlačive.

Parkovací preukaz– nedostávate automaticky. Je potrebné si vyplniť toto tlačivo.

Takže je potrebné vyplniť každé tlačivo zvlášť, (osobitne na preukaz ŤZP a osobitne na parkovací preukaz).

Obe žiadosti sa podávajú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny – na Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností (v Bratislave na Vazovovej).

Osoba, ktorá si žiada o preukazy, sa nemusí dostaviť osobne, ale je potrebné mať k predloženiu jej občiansky preukaz.


Ako dlho trvá vybavenie preukazu ŤZP? Čo potom?

Na vyhotovenie posudku o zdravotnom stave má ÚPSVAR lehotu 30 dní, plus 15 dní na vydanie a odoslanie rozhodnutia.

Domov Vám príde rozhodnutie, či UPSVAR vyhovuje alebo nie Vašim žiadostiam. Vyhotovia si vlastný lekársky posudok, kde je stanovená percentuálne miera funkčnej poruchy podľa prílohy zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.

Súčasne Vám domov príde výzva, aby ste sa dostavili na úrad za účelom vyhotovenia preukazu ŤZP. Je potrebné priniesť svoje fotografie na preukaz v zmysle inštrukcií.


Odvolanie – ak Vašej žiadosti nevyhovejú

V prípade, že chcete podať odvolanie voči rozhodnutiu, je potrebné tak urobiť v lehote 15 dní.

Lehota začína plynúť nasledujúci deň po dni, kedy Vám rozhodnutie bolo doručené.

Odvolanie sa podáva na úrade, ktorý rozhodnutie vydal.


Moje praktické ebooky pre rodičov, rôzne životné situácie

Pre viac info KLIK SEM.

K čomu oprávňuje preukaz alebo status osoby s ŤZP:

  • Máte nárok na zľavu na daň z nehnuteľnosti prípadne iné miestne dane.
  • Máte nárok na dialničnú známku zdarma (celoročnú).
  • Zľavy na rôznych podujatiach
  • Zľavy na doprave (vlaky, MHD)
  • ďalší zoznam zliav je možné nájsť na tomto linku.

Zdravotné poistenie – osobitné sadzby

Ak ste zamestnanec, oznámte zamestnávateľovi, že ste sa stali osobou s ŤZP. Bude za Vás ako i za seba odvádzať do zdravotnej poisťovne polovičné poistné (2 percentá zamestnanec, 5 percent zamestnávateľ).

Preukaz osoby s ŤZP je platný iba s predloženým preukazom totožnosti.


TIP: Prečítajte si aký je postup ak si chcete vybaviť cez poisťovňu pomôcku na chodenie, klik sem.

Slovenská republika je zmluvnou stranou Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Obrátiť je možné sa aj na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.

1 Comment on Preukaz ŤZP ( parkovací preukaz pre osobu s ŤZP) – ako vybaviť

Comments are closed.