Čo všetko berie súd do úvahy pri rozhodovaní o striedavej starostlivosti? Musia súhlasiť obaja rodičia? Ako je to so vzdialenosťou bydlísk rodičov, môže dieťa navštevovať dve materské alebo základné školy?

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu:

Tieto podmienky musia byť kumulatívne splnené.


Vzdialenosť medzi bydliskami rodičov


Výživné na dieťa a striedavá starostlivosť


Bydlisko dieťaťa-prídavky a daňový bonus na dieťa

Uloženie povinnosti


Ak jeden z rodičov nesúhlasí so striedavou starostlivosťou