Čo všetko berie súd do úvahy pri rozhodovaní o striedavej starostlivosti? Musia súhlasiť obaja rodičia? Ako je to so vzdialenosťou bydlísk rodičov, môže dieťa navštevovať dve materské alebo základné školy?

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Prístup k celému článku získate objednaním Právne pre rodiča Prémium (9 eur/mes.) K dispozícii je ukážka článku.


Podmienky pre nariadenie striedavej starostlivosti

Tieto podmienky musia byť kumulatívne splnené.


Intervaly, kedy je dieťa u jedného/druhého rodiča


Na čo súd prihliada, keď rozhoduje o dieťati?


Vzdialenosť medzi bydliskami rodičov


Výživné na dieťa a striedavá starostlivosť


Bydlisko dieťaťa-prídavky a daňový bonus na dieťa


Uloženie povinnosti súdom


Ak jeden z rodičov nesúhlasí so striedavou starostlivosťou