Čo všetko berie súd do úvahy pri rozhodovaní o striedavej starostlivosti? Musia súhlasiť obaja rodičia? Ako je to so vzdialenosťou bydlísk rodičov, môže dieťa navštevovať dve materské alebo základné školy?

Prístup k tomuto článku máte i v rámci esprievodcu Nezhody medzi rodičmi/nežijeme spolu 2024, klik sem.


Podmienky pre nariadenie striedavej osobnej starostlivosti


Intervaly, kedy je dieťa u jedného/druhého rodiča


Na čo súd prihliada, keď rozhoduje o dieťati?

  • vývinové potreby,
  • či má dieťa vytvorené rodinné prostredie v bydliskách oboch rodičov, či tam má rodinu, priateľov
  • či má u obidvoch rodičov vytvorený svoj domov,
  • či má vytvorené sociálne aj rodinné väzby v oboch domácnostiach
  • či má zabezpečenú lekársku starostlivosť v oboch bydliskách

Vzdialenosť medzi bydliskami rodičov


Výživné na dieťa a striedavá osobná starostlivosť


Bydlisko dieťaťa-prídavky a daňový bonus na dieťa


Uloženie povinnosti súdom


Ak jeden z rodičov nesúhlasí so striedavou starostlivosťou