Pracujem na dohodu, budem mať nárok na materskú? A môžem v zamestnaní čerpať materskú dovolenku?

Niekedy si treba zistiť vopred, či nárok na materské vôbec vznikne…

Niektoré ženy pracujú pred narodením dieťatka na dohodu podľa Zákonníka práce. Rozoznávame tri typy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

  • dohoda o brigádnickej práci študentov
  • dohoda o vykonaní práce
  • dohoda o pracovnej činnosti

Podmienkou, aby Vám vznikol nárok na materské ( z dohody) JE, že ste

  • dva roky pred pôrodom aspoň 270 dní nemocensky poistená A
  • ku dňu kedy si žiadate o materské Vám nemocenské poistenia trvá alebo ste v tzv. ochrannej lehote

Splnené musia byť OBE podmienky.

Pozn. počas poberania materského nemôžete príjem zo zamestnania, z ktorého sa Vám odvíja nárok na materské.


Musí sa Vám odvádzať poistné na nemocenské poistenie

Takže, aby ste mali nárok na materskú z dohody, musí sa Vám z nej odvádzať nemocenské poistenie do Sociálnej poisťovne. To zistíte ľahko, opýtate sa mzdovej účtovníčky alebo sa pozriete na výplatnú pásku. Tam nájdete položku nemocenské poistenie.

Ešte raz zopakujem, z dohody sa Vám musí odvádzať poistné na nemocenské poistenie, vtedy ste nemocensky poistená. Ak Vám bude takáto dohoda trvať aspoň 270 dní, tak máte 270 dní nemocenského poistenia, ktoré potrebujete kvôli materskej.


Ušetrite si čas – peniaze- moji esprievodcovia pre rodičov

Materská dovolenka a dohoda??

Materská dovolenka je ospravedlnené voľno v práci, ktoré Vám poskytuje zamestnávateľ v súvislosti s tehotenstvom, pôrodom a starostlivosťou o novorodenca.

Nárok na materskú dovolenku však majú IBA zamestnankyne (pracovný pomer). Pri dohodároch sa táto možnosť nespomína. Preto dohodárky nárok na materskú dovolenku (voľno z práce) nemajú.

Obvykle sa dohoda s blížiacim sa termínom materskej ukončuje. Zamestnávateľ vtedy dohodárku zo Sociálnej poisťovne odhlási.

#TIP: Pozrite si články v kategórii PENIAZE PRE RODIČOV (prémium obsah)


Ako si žiadajú o materské dohodárky?

Rovnako ako ostatné zamestnankyne. Ak si žiadate o materské ešte počas trvania dohody, zamestnávateľ potvrdzuje tlačivo Žiadosť o materské, ktoré Vám vydá Váš gynekológ. Ak si nárok na materské uplatňujete až po skončení dohody (napríklad v ochrannej lehote z dohody), zamestnávateľ Vám tlačivo nepotvrdzuje.

Žiadosť o materské doručíte v oboch prípadoch pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.