V tomto článku Vám priblížim to, ako dlho je možné materské poberať a že existuje určité časové rozmedzie, odkedy je možné ho začať poberať.


AKO DLHO sa poberá materské?

  • Materské sa poberá obvykle 34 týždňov od jeho vzniku.
  • Ak ste ale osamelá matka, budete poberať materské 37 týždňov od vzniku nároku na materské.
  • Ak sa Vám narodili súčasne dve, príp. viac detí, budete poberať materské do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské. Podmienkou je, že sa musíte starať aspoň o dve z týchto  deti.

ODKEDY vzniká nárok na materské, tj. odkedy  ho môžete poberať?

  • Nárok na materské vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom.
  • Žena si v tlačive žiadosti o materské sama vyznačuje odkedy žiada priznať materské. Gynekológ vyznačuje predpokladaný termín pôrodu. Budúca mamička môže žiadať o materské 8, 7, 6 týždňov pre termínom pôrodu, to je na nej.
  • Výnimkou je situácia, ak si bude tehotná žena nárokovať materské v tzv. ochrannej lehote. Vtedy môže žiadať o materské najskôr 6 týždňov pred termínom pôrodu. Ochranná lehota znamená, že ešte počas trvania nemocenského poistenia (napríklad zamestnania) otehotnela a potom jej poistenie zaniklo /skončil pracovný pomer). Ochranná lehota trvá 8 mesiacov.
  • Ak žena porodí skôr, ako bol stanovený predpokladaný termín pôrodu, tak má nárok na materské už odo dňa pôrodu. Takže o žiadne materské neprichádza.

Ušetrite si čas – nestraťte peniaze – poznajte svoje práva. Moje ebooky pre rodičov. S príkladmi, rôznymi situáciami.


Môžem nastúpiť na materskú aj NESKôR ako 6-8 týždňov pred pôrodom? Ako to ovplyvní moju výšku materského?

Môžete, avšak budete poberať materské iba do konca 28. týždňa ODO dňa dňa narodenia dieťaťa. 

Osamelá mamička v tomto prípade poberá materské do konca 31. týždňa odo dňa pôrodu, najdlhšie do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské.

Mamička, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské do konca 37. týždňa odo dňa pôrodu, najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.

2 komentáre on Materské – ako dlho sa poberá materské a odkedy je možné ho poberať

Comments are closed.