Aké musíte splniť podmienky, aby ste ako rodič zamestnanec mali nárok na viac dovolenky? Od 1.1.2020 je účinná Zákonníka práce, ktorá zvýhodní rodičov starajúcich sa o dieťa. Čo treba urobiť, aby ste mali viac dovolenky?

Od 1.1.2020 majú nárok na vyššiu výmeru dovolenky rodičia, ktorí nemajúú 33 rokov, ale starajú sa trvalo o dieťa. Túto zmenu priniesla novela Zákonníka práce. Avšak už teraz sa vynárajú rôzne otázky z prax a metodiky k tejto problematike je málo.


Aké sú podmienky pre zvýšenie výmery dovolenky?

V súčasnosti je základná výmera dovolenky za kalendárny rok najmenej 4 týždne. Zamestnanec, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov, má nárok na 5 týždňov dovolenky.

Od 1.1.2020 má nárok na 5 týždňov dovolenky aj zamestnanec, ktorý síce nedovŕšil 33 rokov, ale sa trvalo stará o dieťa.

Táto zmena by mala mať podľa poslancov pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, samotnú výchovu detí, ale aj na cestovný ruch.

Zaujímavé je sledovať AKO sa vykladá pojem „trvalo sa stará o dieťa“. Zákonník práce tento pojem nepozná, neobsahuje jeho definíciu. V praxi vyvstáva veľa otázok.

pre viac info KLIK SEM
Pre viac info KLIK SEM.

Majú nárok obaja rodičia?

Rodičia si kladú otázku, či majú nárok obaja, ak sú zamestnaní a majú menej ako 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa. Áno, nárok majú obaja. Lebo obaja sa trvalo starajú o dieťa. Ak je táto podmienka splnená.

Ak rodičia spolu nežijú, je potrebné, aby ten rodič, ktorý s dieťaťom nežije v spoločnej domácnosti preukázal, že sa o dieťa trvalo stará. Nestačí v tomto prípade iba stretávanie sa s dieťaťom (napríklad podľa súdom určenej frekvencie styku alebo platenie výživného).

Striedavá starostlivosť rodičov a vyššie výmera dovolenky

V prípade striedavej starostlivosti, o ktorej rozhodol súd, je splnená podmienka trvalej starostlivosti o dieťa u oboch rodičov.

Ako mám preukázať nárok na vyššiu výmeru dovolenky?

Väčšina mzdárov (teda zamestnávateľov) zvolila ten postup, že zamestnancov vyzvala na predloženie čestného prehlásenia, že sa trvalo starajú o dieťa. Niektorí požadujú aj čestné prehlásenie manželky alebo partnerky, prípadne rozhodnutie súdu, rodný list dieťaťa.

Zamestnanec teda musí preukázať zamestnávateľovi to, že má nárok na vyššiu výmeru dovolenku z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa.

Zamestnávatelia si vyššie uvedené preukazovanie upravili v pracovných poriadkoch prípadne interných predpisoch.


„Ak sa zamestnanec začne o dieťa trvalo starať až v priebehu roka 2020, zamestnanec má nárok na 4 týždne dovolenky za kalendárny rok 2020 a nárok na dodatočný 1 týždeň dovolenky získava až odo dňa, kedy sa trvalo začal starať o dieťa a túto skutočnosť zamestnávateľovi preukázal. Ustanovenie § 103 ods. 2 Zákonníka práce ustanovuje iba minimálnu výmeru dovolenky („najmenej“), zamestnávateľ môže zamestnancovi v rámci pro-rodinnej politiky poskytnúť aj vyššiu výmeru dovolenky. ? (zdroj webstránka Národného inšpektorátu práce http://www.ip.gov.sk.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

1 Comment on Viac dovolenky pre rodičov s deťmi – ako na to?

Comments are closed.