V novom roku nás čaká veľa zmien. Zvyšujú sa niektoré dávky od štátu (prídavok na dieťa, príplatok k prídavku, rodičovský príspevok). Pripravila som pre Vás prehľad zmien. Upozorňujem aj na ďalšie nároky rodičov napríklad v zamestnaní.

K 3.10.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrení, ktorými sa upravujú prídavku na dieťa, príplatku k prídavku a rodičovského príspevu.

Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku

Niektoré peňažné dávky od štátu budú od 1.1.2021 vyššie.

Prídavok na dieťa sa zvyšuje k novému roku zo sumy 24,95 EUR na 25,50 EUR.

Príplatok k prídavku na dieťa sa zvyšuje zo sumy 11,70 EUR na 11,96 EUR.


Zvýšenie rodičovského príspevku

Rodičovský príspevok sa zvyšuje zo sumy 270/370 EUR podľa toho, či ste poberali na dané dieťa materské alebo obdobnú dávku zo zahraničia na sumu

275,90 EUR – ak ste nepoberali materské na dané dieťa pred RP

378,10 EUR – ak ste poberali materské na dané dieťa pred RP

V prípade dvojičiek bude nárok na rodičovský príspevok od 1.1.2021 vo výške 472,60 EUR ak ste poberali materské/344,90 EUR ak ste nepoberali materské.

V prípade trojičiek vo výške 413,90 EUR/567,20 EUR.


Daňový bonus na dieťa 2021

Daňový bonus na dieťa nad 6 rokov je v roku 2020 vo výške 22,72 EUR mesačne. Daňový bonus na dieťa do 6 rokov veku je v roku 2020 vo výške 45,44 EUR. /mesačný princíp/. DB je v tomto prípade dvojnásobný.

Daňový bonus na dieťa nad 6 rokov je v roku 2021 vo výške 23,22 EUR mesačne. Daňový bonus na dieťa do 6 rokov veku je v roku 2021 vo výške 46,44 EUR. /mesačný princíp/. DB je v tomto prípade dvojnásobný.

Náhradné výživné – zvyšuje sa maximálna suma náhradného výživného a hranica príjmu pri posudzovaní nároku, zmeny čítajte TU


#TIP: Pozrite si článok, kto bude má nárok na vyšší rodičovský príspevok sem.

#TIP: Prečítajte si moje odpovede na Vaše časté otázky, klik sem.


Moje praktické ebooky pre rodičov – rôzne životné situácie


Viac dovolenky v práci

Dňa 1.1.2020 nadobudla účinnosť aj novela Zákonníka práce. Rodičia, ktorí sa trvalo starajú o dieťa budú mať nárok na 5 týždňov dovolenky. Aj keď nemajú 33 rokov.

Zaujímavé bude sledovať v praxi, ako sa bude vykladať pojem„trvalo sa stará“ o dieťa. Tento pojem sa používal v predchádzajúcom Zákonníku práce (išlo o starostlivosť o dieťa do troch rokov veku), ale v aktuálne platnom Zákonníku práce definícia tohto pojmu nie je.

Príspevky na rekreáciu

Napriek rôznym navrhovaným zmenám, príspevku na rekreáciu zostávajú po starom a ich podmienky sa napokon nezmenili. Upozorňujem znova, že nárok na príspevok na rekreáciu majú aj rodičia na materskej a rodičovskej dovolenky. Aj keď nepracujú, sú doma s dieťaťom ale pracovný pomer im trvá.

Ďalšie podmienky pre nárok na príspevok na rekreáciu nájdete v tomto mojom článku. Spolu s odkazom na 60 častých otázok s odpoveďami od Finančnej správy.


Vyššia materská, OČRka na dieťa

Zvyšujú sa aj maximálne vymeriavacie základy pre nemocenské dávky. Takže ak Vám vznikne nárok na materské alebo ošetrovné v novom roku, môžete dostať viac.

Maximálne materské  je v roku 2020 vo výške 1498,70 EUR pri 30dňovom dni a 1548,70 EUR pri 31dňovom dni.

Maximálne denné ošetrovné v roku 2020 je vo výške  36,63456500 EUR. Dávka ošetrovné, ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca maximálne za 10 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 366,40 eura.

Zvýšenie sumy dávky v hmotnej núdzi, ochranného príspevku, príspevku na bývanie – pozrite TU.

#TIP: Prečítajte si aj článok: Čo trápi slovenského rodiča? – moje zhrnutie, klik sem.


Občianske preukazy pre deti

Pripomínam, že od 1.12.2019 je účinný nový zákon o občianskych preukazoch. Na jeho základe budú deti po narodení dostávať automaticky občianske preukazy bez podoby tváre.

Už narodeným deťom do 15 rokov veku budú do konca roka 2021 vyhotovené občianske preukazy bez podoby tváre na základe údajov v Registri obyvateľov. Je možné požiadať o vyhotovenie s podobizňou, ktorý bude plniť funkciu cestovného pasu.

Viac info TU.


Povinné očkovanie v škôlkach

Dňa 5.12.2019 parlament hlasoval o novele zákona, ktorá mala zaviesť prísnejšie kritériá pre umiestnenie neočkovaného dieťaťa do škôlky.

Pred prvým vstupom dieťaťa do škôlky mal rodič predložiť od pediatra dve potvrdenia. Potvrdenie bude na špeciálnom tlačive.

Bližšie info v tomto článku.

Tento návrh napokon neprešiel.


Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Od 1.1.2020 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá si dáva za cieľ podporiť športovanie detí.

V akej výške môže zamestnávateľ prispieť zamestnancovi na športovú činnosť jeho dieťaťa? A na akú športovú činnosť?

Prečítajte si v článku na tomto linku.SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

2 komentáre on Veľký prehľad pre rodičov ohľadom zmien od 1.1.2021 (peniaze od štátu a iné)

Comments are closed.