Ktoré dávky sa zvyšujú v roku 2024 a ktoré sa nemenia? Pripravila som pre Vás prehľad zmien. Upozorňujem aj na ďalšie nároky rodičov napríklad v zamestnaní.


Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku 2024

Prídavok na dieťa ostáva aj od 1.1.2024 vo výške 60 EUR mesačne. Vláda Slovenskej republiky môže k 1. januáru kalendárneho roka ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky sumu prídavku, príplatku k prídavku a jednorazového zvýšenia pre prváčikov, zatiaľ také nariadenie nevyšlo, budem aktualizovať ak áno.

Príplatok k prídavku na dieťa je a aj ostáva vo výške 30 EUR mesačne.

#TIP: Článok: Kto má nárok na príplatok k prídavku na dieťa? klik sem


Rodičovský príspevok 2024

Rodičovský príspevok ostáva aj v r. 2024 v nezmenenej výške. Vyšší rodičovský príspevok dostávate vtedy, keď ste poberali na dané dieťa materské alebo obdobnú dávku zo zahraničia.

v r. 2024 je vo výške 473,30 EUR- ak ste poberali materské na dané dieťa pred RP

v r. 2024 je vo výške 345,20 EUR – ak ste nepoberali materské na dané dieťa pred RP.

Na dvojičky sa bude poberať v roku 2024 rodičovský príspevok vo výške 591,60 EUR, ak ste poberali materské alebo 431,60, ak ste nepoberali materské na deti.

#TIP: Pozrite si článok, kto bude má nárok na vyšší rodičovský príspevok sem. Prečítajte si moje odpovede na Vaše časté otázky, klik sem.


Daňový bonus na dieťa 2024

Daňový bonus na dieťa:

  • dieťa do 18 rokov veku – max. 140 EUR
  • dieťa nad 18 rokov veku – max. 50 EUR

avšak v závislosti od statusu rodiča, čiastkového základu dane a počtu detí, na ktoré sa DB uplatňuje.


Mladí rodičia majú viac dovolenky v práci

Pripomínam, že dňa 1.1.2020 nadobudla účinnosť aj novela Zákonníka práce. Rodičia, ktorí sa trvalo starajú o dieťa budú mať nárok na 5 týždňov dovolenky. Aj keď nemajú 33 rokov.

#TIP: Článok: Vyššia výmera dovolenky pre rodičov s malými deťmi


Zostávajú príspevky na rekreáciu

Príspevok na rekreáciu zostáva vo svojej nezmenenej podobe a taktiež jeho výška a podmienky pre jeho získanie. Upozorňujem znova, že nárok na príspevok na rekreáciu majú aj rodičia na materskej a rodičovskej dovolenky. Aj keď nepracujú, sú doma s dieťaťom, ale pracovný pomer im trvá.

#TIP: Rekreačné poukazy – preplatia Vám dovolenku, ale i tábor pre dieťa

#TIP: 7 chýb, kvôli ktorým Vám nepreplatia rekreačný poukaz


Moji praktickí esprievodcovia pre rodičov, komplexné info na jednom mieste, rôzne životné situácie, postupy, príklady, otázky.


Vyššia materská, OČRka na dieťa 2024

Zvyšujú sa aj maximálne vymeriavacie základy pre nemocenské dávky (materské, nemocenské, ošetrovné). Takže ak Vám vznikne nárok na materské alebo ošetrovné v roku 2024, môžete dostať viac.

Maximálna materská v roku 2024 je vo výške 1929,30 EUR, pri 30dňovom dni a 1993,60 EUR pri 31dňovom dni.

Maximálne denné ošetrovné v roku 2024 je vo výške 47,135 EUR.

Maximálny denný vymeriavací základ pre nemocenské dávky (PN, materské, ošetrovné) v roku 2024 je vo výške 85,7425 EUR.


Občianske preukazy pre deti- niektorí dostali, iní stále čakajú

Pripomínam, že od 1.12.2019 je účinný nový zákon o občianskych preukazoch. Na jeho základe budú deti po narodení dostávať automaticky občianske preukazy bez podoby tváre.

Už narodeným deťom do 15 rokov veku by mali byť do konca roka 2024 vyhotovené a automaticky bez nutnosti podávať žiadosť poslané občianske preukazy bez podoby tváre na základe údajov v Registri obyvateľov.

Okrem toho je možné požiadať o vyhotovenie občianskeho preukazu pre dieťa s podobou tváre, ktorý plní funkciu cestovného dokladu, v napríklad v rámci EÚ.

Viac info TU.


Zostáva príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Od roku 2020 je v Zákonníku práce zavedený príspevok na športovú činnos dieťaťa, jeho cieľom bolo podporiť športovanie detí. V akej výške môže zamestnávateľ prispieť zamestnancovi na športovú činnosť jeho dieťaťa? A na akú športovú činnosť?

Prečítajte si v článku na tomto linku.

Rodičovský príspevok pri neprijatí dieťaťa do škôlky

Základné podmienky:

Dieťa dovŕši tri roky do 31.8.pred začiatkom školského roka. Od septembra tak vzniká nárok na tento RP, kým dieťa nezoberú do štátnej škôlky alebo nedosiahne 6 rokov veku. Príspevok je vždy na školský rok (1.9. – 31.8.)

Podali ste žiadosť o prijatie do škôlky v riadnom termíne v máji a prišlo Vám rozhodnutie, že dieťa neberú k septembru.

Ide o rozhodnutie zo spádovej škôlky, podľa trvalého pobytu dieťaťa, nie staršie ako 12 mesiacov.

Podáte žiadosť o RP na predpísanom tlačive (podľa trvalého pobytu žiadateľa), priložíte rozhodnutie zo škôlky.

Viac info v týchto článkoch alebo na úradoch práce.

#TIP: Rodičovský príspevok pri neprijatí do škôlky

#TIP: Rodičovský príspevok pri neprijatí do škôlky – podrobné info


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

3 komentáre on Veľký prehľad pre rodičov- koľko peňazí dostaneme v roku 2024 (peniaze od štátu a iné)

Comments are closed.