Kedy môžete byť na OČRke s dieťaťom?Môžu sa rodičia na OČRke s dieťaťom vystriedať? Ako sa nastupuje na OČRku a koľko peňazí za OČRku dostanete? Prikladám link aj na článok o OČRke v prípade zatvorených škôlok a škôl.


Kedy môžete byť na OČRke  s dieťaťom a ako sa na ňu nastupuje?

Ak vaše dieťa ochorie a vy s ním musíte zostať doma, tak budete na tzv. OČRke (ošetrovanie člena rodiny).

Zamestnankyňa

 • zamestnávateľ vás MUSÍ  uvoľniť z práce. Ošetrovanie člena rodiny (OČRka) je tzv. dôležitá osobná prekážka v práci na strane zamestnanca.
 • zamestnávateľa musíte informovať o tom, že idete alebo zostávate na OČR vopred (ak o tom viete) alebo „bez zbytočného odkladu“. Zákonník práce nestanovuje konkrétnu lehotu. Časovo to formuluje ako čo najskôr (bez zbytočného odkladu). Informujte ho i o predpokladanom trvaní vašej OČRky a predložte potvrdenie, ktoré vám dá pediater.

Živnostníčka, podnikateľka

Keďže nemáte zamestnávateľa, tak nemusíte v podstate nič ohlasovať. ALE, ak máte s niekým uzatvorenú zmluvu, tak nemožnosť vykonávať svoju činnosť podľa zmluvy, by ste mu z hľadiska dobrých obchodných vzťahov mali oznámiť.

TIP pre vás: Ak ste napríklad zamestnanec a súčasne i nemocensky poistené živnostník, tak si môžete nárok na dávku – ošetrovné uplatniť z obidvoch týchto vzťahov a vznikne vám tak nárok na dvojnásobnú dávku (je však stanovená i max. suma ošetrovného). Samozrejme po splnení všetkých zákonných podmienok.


Ako požiadať o ošetrovné zo Sociálnej poisťovne? Na aké peniaze máte nárok, ak ste s dieťaťom na OČRke?

Zamestnanci počas OČRky nemajú nárok na náhradu mzdy, t.j. nedostanete plat za vymeškaný pracovný čas.

Počas ošetrovania člena rodiny však môžete mať nárok na tzv. OŠETROVNÉ. Je to dávka nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa (bližšie informácie sú v texte nižšie). Má na ňu nárok rodič, ktorému trvá nemocenské poistenie (zamestnanec), povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba alebo rodič, ktorému skončilo nemocenské poistenie ale ešte je v ochrannej lehote.

Pozn. ak ste dobrovoľne nemocensky poistená osoba, musíte mať 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred OČRkou. Započítava sa Vám aj ukončené nemocenské poistenie, ktoré ste mali napríklad ako zamestnanec, ak spadá do posudzovaného obdobia.

Postup: Pediater Vám vypíše tlačivo (nie je voľne dostupné). Prvá časť tohto tlačiva je žiadosť o ošetrovné.  Toto tlačivo zamestnanec predloží zamestnávateľovi (ten tam doplní potrebné údaje). Následne tlačivo predloží zamestnanec sám (alebo to za neho urobí po dohode zamestnávateľ) pobočke Sociálnej poisťovne spravidla podľa sídla zamestnávateľa.

Živnostníci, dobrovoľne poistené osoby alebo osoby v ochrannej lehote si tlačivo od pediatra doplnia sami. Tlačivo následne predložia pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva/naposledy vykonávala ich nemocenské poistenie, spravidla podľa miesta trvalého bydliska.


Domov vám príde rozhodnutie o priznaní/nepriznaní ošetrovného ako i informácia, akú sumu ošetrovného dostanete na deň.

NEZABUDNITE OČRku ukončiť!! Po skončení OČRky vám pediater potvrdí druhú časť tlačiva o skončení OČRky, ktorú taktiež čo najskôr odovzdajte Sociálnej poisťovni, ktorá vypláca ošetrovné.V akej sume sa vypláca ošetrovné a koľko dní?

Ošetrovné sa vypláca vo výške 55 PERCENT denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu. Veľmi zjednodušene povedané hrubého príjmu.

Vypláca sa za dni, počas ktorých ste na OČRke ale MAXIMÁLNE 14 kalendárnych dní. To znamená, že ak je dieťa choré napríklad 20 dní, môžete s ním byť doma i naďalej – máte nárok na uvoľnenie zo zamestnania avšak zo Sociálnej poisťovne dostanete ošetrovné iba za 14 dní. Ostatné dni ste bohužiaľ už bez mzdy. Rodičia to potom obvykle riešia homeofficeom, starými rodičmi, opatrovateľmi atď.

Na ošetrovné NEMÁTE nárok ak

 • poberáte PNku (nemocenské),
 • materské alebo
 • náhradu príjmu počas dočasnej pracovne neschopnosti zamestnanca (vypláca zamestnávateľa prvých 10 dní PNky zamestnanca).

Ak si chcete o ošetrovnom prečítať podrobnejšie, odporúčam web stránku SOCPOIST na tomto linku.

#TIP: Prečítajte si aj nový článok. Bola schválená dlhšia OČRka, klik sem


KLIKNI SEM PRE VIAC INFO O EBOOKOCH
KLIKNI SEM PRE VIAC INFO O EBOOKOCH

Maximálne denné ošetrovné v roku 2022 je vo výške  36,63456500 EUR.

TIP pre vás: Ak máte doma škôlkara, tak spomeniem, že obvykle musí dieťa vymeškať 30 za sebou idúcich kalendárnych dní, aby ste nemuseli platiť poplatok za škôlku, či už štátnu alebo súkromnú. V súkromných niekedy bohužiaľ ani vtedy. Informujte sa v škôlke na konkrétne podmienky. Strava sa dá väčšinou odhlásiť, takže ju platiť nebudete. Treba dať vedieť vopred.


Môžu sa rodičia vystriedať na OČRke s jedným dieťaťom?

Nie, nemôžu. Pri jednom dieťati a tom istom ochorení, môže poberať ošetrovné IBA JEDEN z rodičov (podľa zákona iba jeden poistenec). Ak by však dieťa vyzdravelo a ochorelo znovu (aj napríklad len o pár dní), pôjde už o iný prípad a ošetrovné na dané dieťa tak môže poberať druhý rodič (ale napríklad i ten istý čo predtým) . Musí však vždy ísť o nové ochorenie alebo novú diagnózu.

Počas trvania krízovej situácie je možné sa pri OČRke striedať.


Výber z môjho príspevku na facebooku:

 1. Ošetrovanie člena rodina je pracovné voľno, tzv. OČRKA, na ktorú má nárok iba ten, kto je zamestnaný. Ak splníte určité podmienky, máte počas OČRky nárok na OŠETROVNÉ. To je zas peňažná dávka vyplácaná Sociálnou poisťovnou.
 2. Ošetrovné Vám môže byť vyplácané MAX. 14 kalendárnych dní na danú diagnózu. NIE PRACOVNÝCH!!
 3. Rodičia sa nemôžu „vystriedať“ pri ošetrovnom, 5 dní jeden, 5 dní druhý. Pri jednom ochorení môže poberať ošetrovné iba jeden rodič.
 4. S tou istou diagnózou vznikne opäť nárok na ošetrovné len za predpokladu, ak pôjde o NOVÉ ochorenie (teda ak medzi jednotlivými ochoreniami dôjde k vyzdraveniu dieťaťu). Zákon neuvádza, KOĽKO dní musí byť medzi jednotlivými dávkami ošetrovného a ani koľkokrát do mesiaca môže byť ošetrovné poskytnuté, avšak vždy musí ísť o nové ochorenie alebo o inú diagnózu.
 5. Ak je dieťa choré dlhšie ako 14 kalendárnych dní, môžete na OČRke pokračovať, ale SOCPOIST Vám vyplatí len max 10 dní a potom už nedostávate nič.
 6. Takže NIE JE pravda, že na OČRke môžete byť len 14 dní do mesiaca.

SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA aj NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV