Aktualizované 22.6.2023: Od 1.7.2023 sa menia podmienky pre priznanie materskej, a to na základe novely zákona o sociálnom poistení. Aký to bude mať vplyv na materskú niektorých budúcich mám?
Na základe schválenej novely zákona o sociálnom poistení z 23.5.2023 sa upresňuje s účinnosťou od 1.7.2023 to, ktoré obdobie sa započítava, aby ste mali nárok na materskú. Následne bola dňa 22.6.2023 schválená ďalšia novela zákona o sociálnom poistení, ktorá pôvodný – nespravodlivo nastavený princíp priznávania materskej našťastie zmenila.

Ako to bolo doteraz?

Doteraz je základná podmienka pre priznanie materského nasledovná, do 30.6.2023:


Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Ako bude podmienka 270 dní nemocenského poistenia posudzovaná po novom?

#TIP PRE VÁS: Prečítajte si aj článok – Vaše otázky a moje odpovede k zvýšeniu rodičovského príspevku, klik sem

Pripravila som nižšie v texte pre budúce mamy niekoľko príkladov a postupov (viď nižšie), ako sa budú meniť podmienky pre materskú a a ako si zabezpečiť materskú – plus z čoho sa vypočíta.

Tento text nižšie máte k dispozícii, ak máte zakúpeného môjho e-sprievodcu MATERSKÁ 2023., klik sem

Príklad č. 1 – Dobrovoľné nemocenské poistenie a potom povinné nemocenské poistenie zamestnankyne

Odpoveď: Tento text nižšie máte k dispozícii, ak máte zakúpeného môjho e-sprievodcu MATERSKÁ 2023., klik sem

Odpoveď:


Príklad č. 2 – Najprv zamestnaná, TPP skončil a potom dobrovoľné nemocenské poistenie

Dana bola zamestnaná od 1.1.2023 do 30.6.2023. Potom jej pracovný pomer skončil. Vie, že nemá dosť dní nemocenského poistenia. Tak sa prihlási na dobrovoľné nemocenské poistenie od 1.7.2023. Dňa 10.12.2023 nastupuje na materskú. Dana porodí 3.1.2024. Bude mať materskú priznanú? Z čoho sa jej vypočíta?

Odpoveď:

Tento text nižšie máte k dispozícii, ak máte zakúpeného môjho e-sprievodcu MATERSKÁ 2023., klik sem

Odpoveď:

Príklad č. 3 – Materské iba z dobrovoľného nemocenského poistenia

Príklad: Klaudia si platí dobrovoľné nemocenské poistenie z minimálneho základu od 1.1.2023. Na materskú nastupuje 9.10.2023 z dobrovoľného poistenia. Porodí 10.10.2023. Dostane materskú? Z čoho sa jej vypočíta?

Odpoveď:

Príklad č. 4 – Platila som si dobrovoľné poistenie v dvoch obdobiach….

Príklad: Klaudia si platí dobrovoľné nemocenské poistenie z minimálneho základu od 1.1.2023.

Text nižšie máte k dispozícii, ak máte zakúpeného môjho e-sprievodcu MATERSKÁ 2023., klik sem

#TIP: Prečítajte si môj článok: Musím prehodiť rodičovský príspevok, ktorý poberám na staršie dieťa na to mladšie? Kedy áno a kedy nie. klik sem.

Čo to znamená, že sa započíta aj trvajúce poistenie?

Ako to bolo doteraz


Ako to bude od 1.7.2023?

Po novom podľa § 48 ods. 1 je možné započítať na splnenie podmienky 270 dní nemocenského poistenia započítať všetky skončené nemocenské poistenia a všetky trvajúce nemocenské poistenia.

Príklad:

#TIP: Nemám nárok na materské, čo mám robiť – prečítajte si článok, klik semSLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV