Popri detských prídavkoch je možné si požiadať aj o príplatok k prídavku. Vypláca sa vo výške 30 eur mesačne. Podmienky sú však veľmi striktné. Viac v článku.


Kto ho vypláca?

Príplatok k prídavku na dieťa vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu žiadateľa /poberateľa.

Nevypláca sa automaticky. Je potrebné si vyplniť a doručiť žiadosť. LINK NA Žiadosť TU.

#TIP: Z čoho sa vypočíta PNka pred materskou?


Koľko dostanem? príplatok k prídavku

Príplatok k prídavku sa vypláca vo výške 30 eur mesačne. K prídavku na dieťa. Takže na jedno nezaopatrené dieťa, na ktoré si požiadate o príplatok dostanete od 1.1.2024 – 60 eur prídavok plus 30 eur príplatok k prídavku. A to každý mesiac, kedy spĺňate podmienky pre ich vyplácanie.

Vypláca sa vždy mesačne pozadu. Takže januárový prídavok a príplatok vidí rodič na účte cca v polovici februára.

Aké sú podmienky pre príplatok k prídavku na dieťa?

Ako prvé zdôrazním, že tieto podmienky musia byť splnené všetky, nielen jedna z nich.

  1. Oprávnená osoba (ten, kto chce dostávať prplatok k prídavku) musí spĺňať podmienky pre klasický prídavok na dieťa a súčasne musí
  2. byť poberateľom dôchodku – starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu,výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisupo dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu, poberateľ obdobnej dávky poskytovanej príslušnou inštitúciou iného členského štátu ALEBO byť poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie a súčasne
  3. AJ druhá osoba, ktorá si môže uplatniť daňový bonus na dieťa je TIEŽ poberateľ takého dôchodku alebo peňažného príspevku na opatrovanie a súčasne

4. obidve vyššie spomenuté osoby NEVYKONÁVAJÚ zárobkovú činnosť a súčasne

5. nebol priznaný daňový bonus na nezaopatrené dieťa, na ktoré si uplatnila osoba nárok na prídavok dieťa.


#TIP: Prečítajte si môj článok – Materská pri predčasniatkach, klik sem.


Moji praktickí esprievodcovia pre rodičov. Komplexne o častých životných situáciách rodičov


Pre viac info KLIK SEM.
Pre viac info KLIK SEM.
Pre viac info KLIK SEM.

#TIP: Predĺžená rodičovská dovolenka a nárok na tehotenské, klik sem.


#TIP: Pozri si články v prémiovej časti pre TEHOTNÉ, klik sem


Mamičky na rodičovskej dovolenke? Majú nárok na tehotenské?

#TIP: Skončil mi pracovný pomer počas RD (ochranná lehota a materská)


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

1 Comment on Príplatok k prídavku na dieťa – 30 eur: kto má nárok v r. 2024?

Comments are closed.