Ak pracujete v zahraničí a vrátite sa späť na Slovensko, tak možno plánujete dieťa. A možno ste už tehotná. Otázka znie, či Vám vznikne nárok na materskú? Ste v ochrannej lehote? Z čoho sa Vám materská vypočíta? Zo zárobku v zahraničí? Toto sú časté otázky žien, ktoré sú tehotné, plánujú tehotenstvo a pracovali predtým v zahraničí.

Prístup k celému zneniu článku je v rámci Právne pre rodiča PRÉMIUM:

Nasledujúci článok sa venuje situácii, kedy Vám nevznikne nárok na materskú zo zahraničia. Je samozrejmé, že v prípade, že Vám vznikne nárok na materskú zo zahraničia, budete poberať zahraničnú materskú.

Ak Vám teda nevznikne nárok na materskú zo zahraničia – vrátite sa na Slovensko a chceli by ste materskú zo Slovenska:

Ak jej niekoľko dní nemocenského poistenia chýba, bude ich musieť doplniť nemocenským poistením tu na Slovensku. Napríklad ďalším pracovným pomerom alebo dobrovoľným nemocenským poistením.Z čoho sa Vám vypočíta materská, ak v ochrannej lehote požiadate o materskú na Slovensku?


Ďalšia varianta: Vrátili ste sa na Slovensko a otehotneli ste až tu

Opätovne, musíte nájsť 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred pôrodom. A okrem toho musíte byť ku dňu nástupu na materskú nemocensky poistená alebo v ochrannej lehote.

  • Ak v tomto novom zamestnaní reálne odpracujete (bez PNky, absencie…) viac ako 90 kalendárnych dní – rátajú sa aj víkendy, pred nástupom na materskú, tak sa Vám materská určí z vymeriavacích základov v tomto novom zamestnaní.

Príklad: Jana pracovala v ČR niekoľko rokov. Vrátila sa na Slovensko. Termín pôrodu má 18.11.2021. Z českého poistenia sa jej vie započítať 100 dní nemocenského poistenia. Jana sa zamestná a v novom zamestnaní odpracuje reálne 170 dní. Keďže v novom zamestnaná odpracovala (bez PNky, OČRky, absencií) viac ako 90 kalendárnych dní (oficiálne, odviedlo sa jej poistné na nemocenské poistenia za viac ako 90 kal. dní) pred nástupom na materskú, určí sa jej materské z platu v novom zamestnaní. p.s. PO TOM, ako Jana splní podmienku minimálne 90 kal. dní odvedenia poistného v novom zamestnaní, môže ostať na PNke. Dni na PNke, kým jej trvá pracovný pomer, sa jej započítavajú ako dni nemocenského poistenia, kedy je nemocensky poistená. Ale PNka jej neznižuje výšku materskej.

  • Ak sa tu na Slovensku znova zamestnáte a neodpracujete v novom zamestnaní viac ako 90 dní (oficiálne, neodvedie sa Vám poistné na nemocenské poistenie do Socpoist za viac ako 90 kal.dní), napríklad ostanete po mesiaci od vzniku pracovného pomeru na PNKe (počas PNky sa Vám poistní neodvádza), tak sa Vám materské určí z tzv. pravdepodobného vymeriavacieho základu, avšak maximálne zo sumy 546 EUR. Budete tak mať mesačne materskú cca 420 EUR.

Prečítajte si: Dobrovoľné nemocenské poistenie – ako môže pomôcť?