Pomaly sa blíži koniec rodičovskej dovolenky a Vy zistíte, že čakáte ďalšie babätko. A teraz sa pýtate aké sú Vaše možnosti „preklenutia“ obdobia medzi ukončením rodičovskej dovolenky a nástupom na ďalšiu materskú.

———————————————————————-

V praxi mamičky postupujú niektorým z nižšie uvedených spôsobov.


Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Prístup k celému článku získate objednaním Právne pre rodiča Prémium (9 eur/mes.) K dispozícii je ukážka článku.


Možnosti „preklenutia“ obdobia medzi RD a ďalšou materskou (5 spôsobov)

V texte nižšie som Vám pripravila jednotlivé príklady na tieto situácie aj s tým, z čoho sa Vám určí materská ako aj príklad, kedy sa  môže ďalšia materská pokaziť.

Rozoberme si teda jednotlivé možnosti bližšie.

***

Najprv však ešte jedna neustále opakovaná otázka, ktorú chcem zodpovedať.


PRÍKLAD 1

***

PRÍKLAD #2      Koniec rodičovskej dovolenky a nástup na materskú v tom istom roku

***

Prejdime si ďalšie jednotlivé možnosti a  Vaše situácie:


1.  MOŽNOSŤ:  Po rodičovskej dovolenke sa vraciate do práce

  • ukončenie rodičovskej dovolenky zamestnávateľovi a
  • to, ktorým dňom sa plánujete vrátiť do zamestnania.

PRÍKLAD #3


2.  MOŽNOSŤ

PRÍKLAD #4

***

3.  MOŽNOSŤ

PRÍKLAD #5

***

4.  MOŽNOSŤ:

PRÍKLAD #6

PRÍKLAD #7

***

5.  MOŽNOSŤ    

Postup:

***

PRÍKLAD #8

***

PRÍKLAD #9