Koľko mien môže mať dieťa? A aké môže a nemôže mať priezvisko? Ako sa rieši priezvisko bez – ová? Ako sa postupuje, ak sa rodiča nevedia dohodnúť na mene dieťaťa?Plus, toto si premyslite pri priezvisku dieťaťa, najmä mamy.

Prístup k celému zneniu článku je v rámci môjho e-sprievodcu Budeme mať bábätko 2024.

Môj praktický e-sprievodca pre budúcich rodičov (všetko od tehotenstva po nástup na RD)

Koľko a aké mená môže mať Vaše dieťa? Aké sú obmedzenia?


Koľko a aké priezvisko môže mať Vaše dieťa?


Priezvisko bez ová


AK sa rodičia nevedia dohodnúť ako sa dieťa bude volať


Toto si premyslite vopred – upozornenie


AK máte iné priezvisko než Vaše dieťa, s ktorým cestujete do zahraničia

Vo väčšine prípadov sa to týka mám, ak cestujú samé s dieťaťom. Mama má iné priezvisko ako jej dieťa. Ako je to s cestovaním?


Môj praktický e-sprievodca pre budúcich rodičov (všetko od tehotenstva po nástup na RD)