BUDEME MAť Bábätko 2023
(od začiatku tehotenstva po nástup na RD)

Obsahuje aktualizácie a rôzne zmeny pre rodičov k 1. máju 2023.

V prvom rade GRATULUJEM a dávam Vám do pozornosti, že Vás čaká aj veľa administratívy a otázok.

Aký dopad bude mať tehotenstvo na moje zamestnanie? Kedy mám zamestnávateľovi oznámiť tehotenstvo?
Čo keď skončím na PNke, bude to mať vplyv na výšku materskej?
Budem musieť zrušiť živnosť, ak chcem byť na materskej?
Na aké peniaze máme nárok po narodení dieťaťa?
Jednoducho...budúcemu rodičovi postupne napádajú ďalšie a ďalšie otázky....


PRÁVE PRE VÁS, MILÍ BUDÚCI RODIČIA, SOM PRIPRAVILA Tohto

E-sprievodcu S PRAKTICKÝMI INFORMÁCIAMI.

PREČÍTAŠ - POZRIEŠ - MÁŠ JASNO.

Čo všetko sa dozviete? napríklad

prikladám Vám aj tieto bonusy:

Sama som mama, takže som pri príprave e-sprievodcov a bonusov nevychádzala iba z právnych predpisov ale i z praktických skúseností:

 – svojich

– rodičov v mojom okolí

– rodičov, ktorí sa zúčastnili mojich prednášok na túto tém

Z čoho pozostáva tento e-sprievodca pre budúcich rodičov?

OBSAHUJE:

POzrite si obsah ebooku, ktorý je súčasťou e-sprievodcu:

Všetko kompletne zhrnuté s príkladmi. Od zistenia tehotenstva - cez administratívu okolo narodenia bábätka - po nástup na rodičovskú dovolenku

Po zakúpení esprievodcu  máte k nemu prístup  cez osobitnú členskú sekciu po dobu celých 12 mesiacov od uhradenia objednávky. V našom štáte sa legislatíva často mení. Menia sa právne predpisy, postupy úradov, metodika. Práve preto sú e-sprievodcovia v elektronickej podobe, pretože keď si ich zakúpite získavate tak aktuálnu verziu. Ebooky v rámci e-sprievodcu nie je možné si sťahovať k sebe do PC alebo tlačiť. K tomuto kroku som pristúpila po zistení, že ebooky boli preposielané, prípadne zavesené na internete k stiahnutiu. Ďakujem, že si vážite moju prácu.