Ak žijete alebo pracujete v zahraničí, tak sa možno pýtate, či máte nárok na príspevok pri narodení dieťaťa v zahraničí. Či je dôležité to, že ste si nechali trvalý pobyt na Slovensku…čo všetko sa posudzuje pri nároku na tento príspevok?

Prístup k celému zneniu článku je v rámci Právne pre rodiča PRÉMIUM:

Ak žijete alebo ak pracujete v zahraničí – nárok na príspevok pri narodení dieťaťa


Okrem toho – ďalšia podmienka pre priznanie tohto príspevkuAk sa dieťa narodí mimo územia Slovenska – príspevok pri narodení zo Slovenska