Od 1.6.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia novely zákona o sociálnom poistení. Predmetná novela rieši aj to, či sa zarátavajú určitú obdobia na materskú alebo dávku v nezamestnanosti alebo nie. Vysvetlenie aj s príkladmi nájdete v prémiovom článku.

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Pre PLNÝ prístup k článku si môžete objednať Právne pre rodiča PRÉMIUM (9eur/mes.)


Materská a odvody – čo sa nezapočíta od 1.6.2022

A čo obdobie rodičovskej dovolenky? Započíta sa na materské a tehotenské?


Prečo táto zmena od 1.6.2022


Dávka v nezamestnanosti a odvody – čo sa nezapočíta od 1.6.2022

A čo obdobie rodičovskej dovolenky? Započíta sa na dávku v nezamestnanosti?


#TIP: https://www.pravneprerodica.sk/dobrovolne-poistenie-ako-ho-platit/