V tomto článku, ktorý budem pravidelne aktualizovať upozorním na zmeny, ktoré prijíma parlament a príslušné inštitúcie v súvislosti s koronavírusom.


NEMOCENSKÉ (PNKY)

Ak poberá zamestnanec PNKu kvôli nariadenej karanténe alebo izolácie (koronavírus) bude mu nemocenská dávka vyplácaná Sociálnou poisťovňou už od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN).

Podľa aktuálneho právneho stavu nemocenskú dávku vypláca Socpoist zamestnancovi až od 11. dňa Pnky, pričom za prvých 10 dní vypláca PNKu zamestnancovi zamestnávateľ. V týchto prípadoch sa teda navrhuje odbremeniť zamestnávateľov od platenia Pnky za prvých 10 dní.

Zároveň sa navrhuje, aby takémuto zamestnancovi sa vyplácala PNka už od prvého dňa PNky vo výške 55 percent denného vymeriavacieho základu.. Aktuálne je to počas prvých troch dní čerpania nemocenského resp. náhrady príjmu pri DPN iba 25 %.

Ostatné Pnky, ktoré nesúvisia s koronavírusom, idú podľa doterajších predpisov a postupov.


Zaevidovanie na úrade práce

Navrhuje sa odložiť termín plnenia niektorých povinností fyzických a právnických osôb vyplývajúcich zo zákona o službách zamestnanosti a taktiež sa navrhuje umožniť občanom v tomto období podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom elektronických prostriedkov bez kvalifikovaného elektronického podpisu

#TIP: Prečítajte si aj tento článok: Rodičia – SZČO a OČrka na deti

pre viac info, klik sem
Pre viac info KLIK SEM

PLATENIE ODVODOV a PRERUŠENIE POISTENIA

V súvislosti s hrozbou koronavírusu a aktuálnou situáciou bude platiť:

Od prvého dňa OČRky sa nebude platiť poistné do Socpoist. Po celú dobu OČRky.

Zamestnancovi, povinne poistenej SZČO sa NEPRERUŠUJE povinné poistenie od prvého dňa OČRky. Po celú dobu OČRky.

Ošetrovné (OČRka) po novom

S účinnosťou od 27.3.2020 platia aj zmeny ohľadom ošetrovného počas aktuálnej krízovej situácie.

Prečítajte si o tom v aktulizovanom osobitnom článku, KLIK SEM.

Vaše časté otázky ohľadom ošetrovného nájdete v článku, KLIK SEM.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV