Do augusta 2022 by Slovenská republika mala transponovať do svojho právneho poriadku Smernicu EÚ, ktorá upravuje platené otcovské voľno v súvislosti s narodením dieťaťa. Aký je aktuálny stav? Viac informácií nájdete v článku.

Podľa európskej legislatívy

Slovenská republika je povinná transponovať do svojho právneho poriadku ustanovenia smernice EP a Rady EÚ 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ. Primáirnym cieľom tejto smernice je podporiť rovnováhu pri rodinných povinnostiach mužov a žien.

V tejto smernici sa okrem iného zavádza možnosť plateného voľna pre otcov v súvislosti s narodením dieťaťa. EÚ odporúča minimálne 10 pracovných dní takto plateného voľna. Platené by pritom malo byť minimálne tak, aby mali otcovia taký príjem ako pri prerušení práce z dôvodu pracovnej neschopnosti (zdravotných dôvodov).

Členské štáty EÚ, ktoré dávku zatiaľ zavedenú nemajú majú povinnosť uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 2.8.2022.

#TIP: Prečítajte si aj aktualizovaný článok o kočíkovom, klik sem.


Aký je aktuálny stav?

Aktuálne v parlamente nie je predložený zákon, ktorý by platené otcovské voľno v súvislosti s narodením dieťaťa zavádzal.

Článok budem priebežne aktualizovať podľa najnovšej situácie.

Na Slovensku môže momentálne otec dieťaťa poberať materské, avšak iba v situácii kedy materské nepoberá na dané dieťa matka a až od 7.týždňa veku dieťaťa.


#TIP: Príspevok pri narodení dieťaťa a cezhraničná situácia – klik sem na článok.


Pozrite si ponuku webinára Pre budúce mamičky 20.4.2022Moje ebooky a webináre pre budúcich rodičov

SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.