Ako si vybaviť príspevok pri narodení dieťaťa? V akej sume sa vypláca? Kedy ho dostanete po podaní žiadosti? Kto si o neho môže požiadať? podpisy od ktorých lekárov sú potrebné na tlačive žiadosti o tzv. kočíkové – príspevok pri narodení dieťaťa (cca 829,86 EUR).

Čo presne je príspevok pri narodení dieťaťa (tzv. kočíkové)?

Je to jednorazová štátna dávka, ktorú poskytuje štát pri narodení dieťaťa. Prednostne sa vypláca matke, ktorá je žiadateľom o tento príspevok. Otec o tento príspevok môže žiadať iba za výnimočných okolností.


Aká je presná výška kočíkového?

829,86 EUR – na každé dieťa, po dovŕšení 28 dní veku dieťaťa pri prvom až treťom pôrode,
151,37 EUR – na každé dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní alebo ak matka požiada hneď po narodení dieťaťa z prvého až tretieho pôrodu (dieťa ešte nemá 28 dní) a ďalej na deti narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu.

V prípade ak sa Vám narodia dvojičky alebo trojičky tak sa vyššie uvedené sumy zvyšujú na každé dieťa o 75,69 EUR.

Ako si požiadať o tento príspevok?

V prvom rade je potrebné podať žiadosť na ÚPSVAR. Tlačivo tejto žiadosti dostanete na rodnej matrike pri preberaní rodného listu dieťaťa, ale je k dispozícii i na webstránke úradu práce link prikladám TU.

Žiadosť vypíšete a priložíte tieto doklady:

  1. rodný list dieťaťa – fotokópia a originál na porovnanie (možno vďaka zákona proti byrokracii ho už potrebovať nebudete, odporúčam zobrať radšej so sebou)
  2. občiansky preukaz matky ako žiadateľky
  3. vyhlásenie o bydlisku – je súčasťou žiadosti o príspevok, buď ho máte priamo pri žiadosti alebo si ho stiahnite TU.
  4. PODPISY a POTVRDENIA od lekárov

a. podpis pediatra o dožitých dňoch plus potvrdenie, že s Vami ako zákonným zástupcom dieťaťa uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti o dieťatko, plus je treba predložiť aj dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti o dieťa,

b. podpis Vášho gynekológa, že ste od 4. mesiaca tehotenstva navštevovali pravidelne poradne. Je súčasťou tlačiva žiadosti o kočíkové.


Moje praktické ebooky pre rodičov s rôznymi životnými situáciami. Všetko zhrnuté na jednom mieste. V ponuke 10 rôznych situácií rodičov, napríklad:

#TIP: Táto povinnosť voči SOCPOIST sa /zmenila, klik sem na článok

KLIK SEM pre viac info

SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

2 komentáre on Ako si vybaviť príspevok pri narodení dieťaťa, podpisy ktorých lekárov k tomu potrebujete?

Comments are closed.