Niektoré peňažné dávky pre rodičov sa k 1.7.2020/1.1.2021 zvyšujú v súvislosti so zmenou sumy životného minima. Pripravila som pre Vás prehľad.

S účinnosťou od 1.7.2020 sa zvyšujú sumy životného minima. A to nasledovne:
– jedna plnoletá fyzická osoba – 214,83 eura
– ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba – 149,87 eura
– zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa – 98,08 eura

V nadväznosti na to stúpnu aj niektoré peňažné dávky.


Prídavok na dieťa

Od 1.1.2020 je vo výške 24,95 EUR. Vypláca sa mesačne, približne v polovici kalendárneho mesiaca. Vypláca ÚPSVAR.

Od 1.1.2021 sa zvyšuje na 25,5 EUR.

#TIP PRE VÁS: Nezabudnite na túto povinnosť voči úradu práce, aby Vám nestopli prídavky.

Príplatok k prídavku na dieťa

Od 1.1.2020 je vo výške 11,70 EUR mesačne

Od 1.1.2021 sa zvyšuje na 11,96 EUR mesačne.

Vypláca sa mesačne, približne v polovici kalendárneho mesiaca. Vypláca ÚPSVAR, po splnení veľmi osobitných podmienok.

Rodičovský príspevok

Od 1.1.2020 je vo výške 270 EUR alebo 370 EUR v závislosti od toho, či rodič na dané dieťa poberal materské.

Od 1.1.2021 bude vo výške 275,90 EUR alebo 378,10 EUR. Dvojičky vo výške 472,60 EUR a trojičky 567,20 EUR.

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne, približne v polovici kalendárneho mesiaca. Vypláca ÚPSVAR

#TIP: Prečítajte si článok: Zvýšenie rodičovského príspevku. Takéto sú podmienky.


DAŇOVÝ BONUS na dieťa

Od 1.1.2020 je daňový bonus na dieťa nad šesť rokov vo výške 22,73 EUR a na dieťa do šesť rokov  45,46 EUR.

Od 1.1.2021 sa zmení nasledovne: daňový bonus na dieťa nad šesť rokov vo výške 23,22 EUR a na dieťa do šesť rokov  46,44 EUR. Poslednýkrát sa uplatňuje DB na dieťa v dvojnásobnej výške za mesiac, kedy má dieťa 6 rokov.

Ďalšie dávky, ktoré sa zvýšia nájdete na webke MPSVR SR, na tomto linku.

Pre viac info KLIK SEM
Pre viac info KLIK SEM.
Pre viac info KLIK SEM.
Pre viac info KLIK SEM.
Pre viac info KLIK SEM.
Pre viac info KLIK SEM.

Zvyšuje sa suma minimálneho výživného na dieťa

K 1.7.2020 sa zvyšuje aj suma minimálneho výživného na dieťa, a to zo sumy 28,79 EUR na sumu 29,42 EUR.


Na aké peňažné dávky majú rodičia ešte nárok?

Napríklad:

Príspevok pri narodení dieťaťa 

Jeho výška zostáva rovnaká. Vypláca sa v sume 829,86 EUR (1-3. dieťa), 151,37 EUR (4. a ďalšie dieťa).Vypláca  jednorazovo príslušný ÚSPVAR.

#TIP PRE VÁS: Podpisy ktorých lekárov potrebujete k vybaveniu tzv. kočíkového?

Príspevok na viac súčasne narodených detí – 110,36 EUR na každé dieťa. Pre viac info o tomto príspevku klik na príspevok.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Jeho výška sa s novým rokom nemení, zostáva v sume max. do 280 EUR, do 80 EUR, 41, 10 EUR v závislosti na tom, kto sa o dieťa stará, či štátne, obecné, súkromné zariadenie, prípadne osoba s alebo bez živnostenského listu. Vypláca ho ÚPSVAR.

#TIP PRE VÁS: Ako sa vybavuje príspevok na súkromnú škôlku/opatrovateľku?

#TIP: Pozrite si môj článok: Veľký prehľad zmien pre rodičov od 1.1.2020.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV