Niektoré peňažné dávky pre rodičov sa k 1.7.2021/1.1.2022 zvyšujú v súvislosti so zmenou sumy životného minima. Pripravila som pre Vás prehľad.

S účinnosťou od 1.7.2021 sa zvyšujú sumy životného minima. A to nasledovne:


– jedna plnoletá fyzická osoba – zo sumy 214,83 eura na 218,06 eur
– ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba – zo 149,87 eur na 152,12 eur
– zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa – zo sumy 98,08 eura na 99,56 eur.

V nadväznosti na to stúpnu aj niektoré peňažné dávky pre rodičov a aj iné dávky.


Prídavok na dieťa

Od 1.1.2021 je vo výške 25,50 EUR. Vypláca sa mesačne, približne v polovici kalendárneho mesiaca. Vypláca ÚPSVAR.

Od 1.1.2022 sa zvyšuje na 25,88 EUR.

Na ďalší rok (2022) tak bude suma jednorazového prídavku na dieťa, ktorý dostávajú rodičia prvákov na základnej škole vyplatený v polovici októbra 106,33 EUR.

#TIP PRE VÁS: Prečítajte si o príspevku na začiatku školského roka pre prváčikov.


Príplatok k prídavku na dieťa

Od 1.1.2021 je vo výške 11,96 EUR mesačne

Od 1.1.2022 sa zvyšuje na 12,14 EUR mesačne.

Vypláca sa mesačne, približne v polovici kalendárneho mesiaca. Vypláca ÚPSVAR, po splnení veľmi osobitných podmienok.


Rodičovský príspevok

Od 1.1.2021 je vo výške 275,90 EUR alebo 378,10 EUR v závislosti od toho, či rodič na dané dieťa poberal materské.

Od 1.1.2022 bude vo výške 280 EUR (ak ste nepoberali materské na dané dieťa) alebo 383,80 EUR, ak ste poberali materské na dané dieťa.

Dvojičky vo výške 479,75 EUR, ak ste poberali materské alebo 350 EUR, ak ste nepoberali materské. A trojičky 575,70 EUR, ak ste poberali materské alebo 420 EUR, ak ste nepoberali materské.

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne, približne v polovici kalendárneho mesiaca. Vypláca ÚPSVAR

#TIP: Prečítajte si článok: Časté otázky rodičov ohľadom rodičovského príspevku


DAŇOVÝ BONUS na dieťa

Od 1.7.2021 je výška DB na dieťa nasledovná:

dieťa do 6 rokov veku – 46,44 eur

dieťa od 6 – 15 rokov veku – 39,47 eur

dieťa nad 15 rokov veku – 23,22 eur

Od 1.1.2022 bude výška DB na dieťa nasledovná:

dieťa do 6 rokov veku – 47,14 eur

dieťa od 6 – 15 rokov veku – 43,60 eur

dieťa nad 15 rokov veku – 23,57 eur

#TIP: Prečítajte si aj článok o dotáciach na stravu (obedy zadarmo) v súvislosti s daňovým bonusom na dieťa, klik sem


Pre viac info KLIK SEM
Ponuka 14 ebookov

Zvyšuje sa suma minimálneho výživného na dieťa a maximálneho náhradného výživného

K 1.7.2021 sa zvyšuje aj suma minimálneho výživného na dieťa, a to zo sumy 29,42 EUR na sumu 29,868 EUR.

Maximálna suma náhradného výživného bude od 1.7.2021 vo výške 368,37 EUR.


Na aké peňažné dávky majú rodičia ešte nárok?

Napríklad:

Príspevok pri narodení dieťaťa 

Jeho výška zostáva rovnaká. Vypláca sa v sume 829,86 EUR (1-3. pôrod), 151,37 EUR (4. a ďalší pôrod).Vypláca  jednorazovo príslušný ÚSPVAR.

#TIP PRE VÁS: Podpisy ktorých lekárov potrebujete k vybaveniu tzv. kočíkového?

Príspevok na viac súčasne narodených detí – 110,36 EUR na každé dieťa. Pre viac info o tomto príspevku klik na príspevok.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Jeho výška sa nemení, zostáva v sume max. do 280 EUR, do 80 EUR, 41, 10 EUR v závislosti na tom, kto sa o dieťa stará, či štátne, obecné, súkromné zariadenie, prípadne osoba s alebo bez živnostenského listu. Vypláca ho ÚPSVAR.

#TIP PRE VÁS: Ako sa vybavuje príspevok na súkromnú škôlku/opatrovateľku?

#TIP: Pozrite si môj článok: Veľký prehľad zmien pre rodičov od 1.1.2021.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV