Niektoré peňažné dávky pre rodičov sa k 1.7.2022/1.1.2023 zvyšujú v súvislosti so zmenou sumy životného minima. Pripravila som pre Vás prehľad.

S účinnosťou od 1.7.2022 sa zvyšujú sumy životného minima, a to na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 227/2022 Z. z., ktoré bolo vyhlásené v Zbierke zákonov 25.06.2022.

A to nasledovne:


– jedna plnoletá fyzická osoba – zo sumy 218,06 eur na 234,42 eur
– ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba – z 152,12 eur na 163,53 eur
– zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa – zo sumy 99,56 eur 107,03 eur.

V nadväznosti na to stúpnu aj niektoré peňažné dávky pre rodičov a aj iné dávky.


Prídavok na dieťa

Od 1.1.2022 je vo výške 25,88 eur Vypláca sa mesačne, približne v polovici kalendárneho mesiaca. Vypláca ÚPSVAR.

Keďže parlament opätovne schválil zákon vrátený prezidentkou, s účinnosťou od 1.7.2022 je prídavok na dieťa vo výške 30 eur a od 1.1.2023 vo výške 40 eur.

Podľa novoschválenej právnej úpravy sa výška prídavku na dieťa už nezvyšuje podľa sumy životného minima, ale je stanovená pevnou sumou.

#TIP PRE VÁS: Prečítajte si o príspevku na začiatku školského roka pre prváčikov.


Príplatok k prídavku na dieťa

Od 1.1.2023 (keďže bol opätovne schválený zákon vrátený prezidentkou) sa zvýši z 12,14 eur mesačne na 30 eur mesačne.

Vypláca sa mesačne, približne v polovici kalendárneho mesiaca. Vypláca ÚPSVAR, po splnení veľmi osobitých podmienok.


Rodičovský príspevok

Od 1.1.2022 je vo výške 280 EUR alebo 383,80 EUR v závislosti od toho, či rodič na dané dieťa poberal materské.

Od 1.1.2023 bude vo výške 301 EUR (ak ste nepoberali materské na dané dieťa) alebo 412,60 EUR, ak ste poberali materské na dané dieťa.

Aktuálne: Dvojičky vo výške 479,75 EUR, ak ste poberali materské alebo 350 EUR, ak ste nepoberali materské. A trojičky 575,70 EUR, ak ste poberali materské alebo 420 EUR, ak ste nepoberali materské.

Od 1.1.2023: Dvojičky vo výške 515,80 EUR, ak ste poberali materské alebo 376,30 EUR, ak ste nepoberali materské. A trojičky 618,90 EUR, ak ste poberali materské alebo 451,50 EUR, ak ste nepoberali materské.

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne, približne v polovici kalendárneho mesiaca. Vypláca ÚPSVAR

#TIP: Prečítajte si článok: Časté otázky rodičov ohľadom rodičovského príspevku


DAŇOVÝ BONUS na dieťa


Od 1.7.2022 je DB na dieťa

  • do 15 rokov veku- 70 eur
  • nad 15 rokov veku – 40 eur

Od 1.1.2023 bude DB na dieťa

  • do 15 rokov veku- 100 eur
  • nad 15 rokov veku – 50 eur

#TIP: Prečítajte si aj článok o dotáciach na stravu (obedy zadarmo) v súvislosti s daňovým bonusom na dieťa, klik sem


Pre viac info KLIK SEM
Ponuka 14 ebookov

Zvyšuje sa suma minimálneho výživného na dieťa

K 1.7.2022 sa zvyšuje aj suma minimálneho výživného na dieťa, a to zo sumy 29,87 eur na 32,10 eur.


Na aké peňažné dávky majú rodičia ešte nárok?

Napríklad:

Príspevok pri narodení dieťaťa 

Jeho výška zostáva rovnaká. Vypláca sa v sume 829,86 EUR (1-3. pôrod), 151,37 EUR (4. a ďalší pôrod).Vypláca  jednorazovo príslušný ÚSPVAR.

#TIP PRE VÁS: Podpisy ktorých lekárov potrebujete k vybaveniu tzv. kočíkového?

Príspevok na viac súčasne narodených detí – 110,36 EUR na každé dieťa. Pre viac info o tomto príspevku klik na príspevok.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Jeho výška sa nemení, zostáva v sume max. do 280 EUR, do 80 EUR, 41, 10 EUR v závislosti na tom, kto sa o dieťa stará, či štátne, obecné, súkromné zariadenie, prípadne osoba s alebo bez živnostenského listu. Vypláca ho ÚPSVAR.

#TIP PRE VÁS: Ako sa vybavuje príspevok na súkromnú škôlku/opatrovateľku?

#TIP: Pozrite si môj článok: Veľký prehľad zmien pre rodičov od 1.1.2022.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV