Aktual. 22.6.2022: Zvyšuje sa suma prídavku na dieťa, daňového bonusu a zavádza sa príspevok na voľnočasového aktiviry dieťaťa. Odkedy a v akých sumách? Prehľad v článku.


Parlament schválil 22.6..2022 opätovne návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Jeho súčasťou sú aj zmeny týkajúce sa prídavku na dieťa, daňového bonusu na dieťa, príplatku k prídavku na dieťa. Prelomené tak bolo veto prezidentky.


Prídavok na dieťa

Od 1.1.2022 je vo výške 25,88 EUR. Vypláca sa mesačne, približne v polovici kalendárneho mesiaca. Vypláca ÚPSVAR.

Od 1.7. 2022 bude vo výške 30 EUR.

Od 1.1.2023 vo výške 40 EUR.

Zvyšuje sa príplatok prídavku na dieťa

Na ten majú nárok rodičia, ktorí poberajú niektorý z dôchodkov a nemôžu si uplatniť daňový bonus na dieťa. Príplatok sa zvýši z aktuálnych 12,14 eur mesačne na 30 eur mesačne.

Ruší sa príspevok pre prváka (k prídavku na dieťa)

Súčasne sa od 1.1.2023 ruší príspevok pre prváka na základnej škole od štátu (v r. 2022 dostanú 106,33 eur jednorazovo k prídavku na dieťa). Prváci, ktorí nastúpia od septembra tohto roka ho ešte dostanú, potom už nie.

#TIP: Príspevok od štátu pre prváka, klik sem na článok


Jednorazový príspevok 100 EUR

Okrem vyššie uvedeného zvýšenia by malo byť poberateľom prídavku na dieťa vyplatených jednorazovo aj 100 eur. Bez obmedzenia veku (poslednýkrát to bolo na deti do 18 rokov), teraz by na každé dieťa, na ktoré sa vypláca prídavok na dieťa, malo byť vyplatených 100 EUR.

Vláda na svojom rokovaní 18.5.2022 zatiaľ tento príspevok schválila.

Bližšie informácie si viete prečítať v tomto článku:

100 eur pre dieťa schválené dnes, klik sem

#TIP PRE VÁS: Prečítajte si o príspevku na začiatku školského roka pre prváčikov.


#TIP: Prečítajte si článok: Časté otázky rodičov ohľadom rodičovského príspevku


DAŇOVÝ BONUS na dieťa

Od 1.1.2022 je výška DB na dieťa nasledovná:

  • dieťa do 6 rokov veku – 47,14 eur
  • dieťa od 6 – 15 rokov veku – 43,60 eur
  • dieťa nad 15 rokov veku – 23,57 eur

Podľa schválených zmien v parlamente (25.5.2022, je potreebný ešte podpis prezidentky) budú sumy DB na dieťa nasledovné:

Od 1.7.2022 bude DB na dieťa

  • do 15 rokov veku- 70 eur
  • nad 15 rokov veku – 40 eur

Od 1.1.2023 bude DB na dieťa

  • do 15 rokov veku- 100 eur
  • nad 15 rokov veku – 50 eur

POZOR na „obedy zadarmo“

Podľa schváleného znenia zákona:

Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je a) 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku alebo b) 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.

Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je a )50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku alebo b)100 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.“.

#TIP: Prečítajte si aj článok o dotáciach na stravu (obedy zadarmo) v súvislosti s daňovým bonusom na dieťa, klik semJednorazový príspevok pre náhradných rodičov

Za mesiac máj 2022 sa zvýši o 100 eur opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Príspevok v sume 100 eur sa poskytne ť aj náhradným rodičom, ktorým nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (napr. starí rodičia).

Tento príspevok bol schválený vládou na rokovaní 11.5.2022.


Jednorazový príspevok pre opatrovateľov

Pre poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie sa zvýši suma ich peňažného príspevku za mesiac máj 2022 o 100,00 eur. Tento príspevok bol schválený vládou na rokovaní 11.5.2022.


Jednorazové zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi

Zvýši sa suma pomoci v hmotnej núdzi za máj 2022 o 100 eur. Suma pomoci v hmotnej núdzi sa zvýši každej domácnosti, ktorej za máj 2022 vznikne nárok na pomoc v hmotnej núdzi. Tento príspevok bol schválený vládou na rokovaní 11.5.2022.


#TIP PRE VÁS: Ako sa vybavuje príspevok na súkromnú škôlku/opatrovateľku?

#TIP: Pozrite si môj článok: Veľký prehľad zmien pre rodičov od 1.1.2022.


Služby deťom

od 1.1.2023 vo výške 50 EUR mesačne. Zatiaľ k 19.5.2022 schválené iba na vláde. Je ešte potrebné schválenie parlamentom. Bližšie info nájdete v osobitnom článku.

#TIP: Príspevok na „krúžky“ – ako znie momentálne návrh? klik sem pre bližšie info.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV