Aké sú podmienky pre získanie príspevku pre prváčika? Kedy ho dostanete prvýkrát? Jeden príspevok viete dostať automaticky, od štátu. Ďalší môžete získať od samosprávy.

Niektoré samosprávy poskytujú rodičom prváčikov príspevok

Príspevok bol zavedený, zrušený…ale teraz….v roku 2024 sa opäť poskytuje.

Príspevok 110 eur pre všetkých prvákov

Od r. 2019 dostávajú prváčikovia, resp.ich rodičia špeciálny príspevok po nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy.

Ide o navýšenie prídavku na dieťa za mesiac september, ktorý Vám bude vyplatený približne v polovici októbra.

Výška príspevku je 110 eur v r. 2024 (o túto sumu sa v podstate zvýši suma vyplateného prídavku na dieťa za mesiac september). Takže rodič prváka dostane v polovici októbra sumu 60 eur (prídavok na dieťa od 1.1.2023) + 110 eur, celkovo spolu 170 eur.

Ide iba o jednorazový príspevok, iba jedenkrát dostanete príspevok k prídavku vo výške 110 eur na prváka.

Nie je potrebné podávať osobitnú žiadosť.

Základné školy postupujú informáciu o prváčikoch do centrálneho registra žiakov. Následne ÚPSVAR si tieto informácie zaznamenajú a podľa toho vyplatia príspevok. Pre rodiča tak tento príspevok nepredstavuje osobitnú administratívnu záťaž.

Príspevok sa vypláca rodičovi, ktorý poberá prídavok na dieťa spolu s prídavkom v mesiaci OKTÓBER.

Cieľom tohto príspevku k prídavku na dieťa je dosiahnuť to, aby každé dieťa, ktoré začne plniť povinnú školskú dochádzku, malo zabezpečené základné školské potreby. Toto opatrenie zároveň finančne odbremeňuje rodičov od zvýšených výdavkov, ktoré im vzniknú v dôsledku nástupu ich dieťaťa do základnej školy.


Moji esprievodcovia pre rodičov – rôzne životné situácie (10 v ponuke)


Príspevok na začiatku školského roka /samospráva

Začiatok školského roka pre rodičov školákov znamená zvýšené finančné náklady. Je potrebné dieťaťu kúpiť pomôcky na písanie, školskú tašku,peračník, zošity, električenku a mnoho ďalšieho.

Niektoré samosprávy (obce, mestské časti) poskytujú rodičom prváčikov príspevok na začiatku školského roka práve z vyššie uvedených dôvodov.

Obce majú spravidla svoje vlastné predpisy alebo tzv. Zásady pre poskytovanie príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku (názov môže byť rôzny). V týchto dokumentoch nájdete potrebné informácie.


Príspevok je jednorazová dávka (dobrovoľný príspevok), ktorou obec prispieva na pokrytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku


Podmienky sa môžu u jednotlivých obcí samozrejme líšiť, ale vo všeobecnosti platí, že:

  • dieťa alebo matka/otec musia mať trvalý pobyt v danej obci
  • ide o dieťa, ktoré nastupuje začiatkom školského roka do základnej školy, ktorej je daná obec zriaďovateľom
  • príspevok sa poskytuje na každé jedno dieťa (ak máte dvojičky, na každé dieťa)
  • vždy je určený časový úsek, v rámci ktorého si môžete o príspevok požiadať (napríklad od – do alebo napríklad do troch mesiacov od začiatku povinnej školskej dochádzky atď.)
  • je potrebné si podať žiadosť (spôsob podania žiadosti sa môže líšiť, obce majú obvykle vytvorené svoje tlačivo na tento príspevok)

Zistite si vo svojej obci, meste, mestskej časti, aké sú podmienky pre tento príspevok práve u Vás.


O príspevok od samosprávy je potrebné si požiadať

Tento článok som napísala predovšetkým z toho dôvodu, aby som rodičov upozornila, že takýto typ príspevku vôbec existuje. Niektoré obce (mestské časti), ktoré tento príspevok poskytujú samé iniciatívne pošlú rodičom o tomto príspevku informáciu s tým:

  • ako je potrebné si o tento príspevok požiadať
  • aké doklady je potrebné predložiť
  • dokedy je možné o tento príspevok požiadať

Pozor, obce (mestské časti) nemajú povinnosť Vás samé iniciatívne informovať o tomto príspevku.

Niektoré obce prispejú rodičom pár desiatkam eur.

Kde nájsť informácie o tomto príspevku?

Informujte na svojom obecnom (miestnom, mestskom) úrade, či Vaša obec takýto príspevok poskytuje a čo musíte urobiť pre jeho získanie.

Prípadne dané informácie nájdete často i na webstránke obce.

KLIK SEM pre viac INFO

V akej výške sa pohybuje príspevok pre prváčikov na začiatku školského roka?

Samozrejme, keďže je len na samotnej obci, či príspevok rodičom poskytuje, závisí i od nej výška samotného príspevku.

Obvykle ide o niekoľko desiatok eur.

Môj krátky prieskum:

BA – Staré mesto: 50 eur

BA- Ružinov: 40 eur

BA – Karlova Ves: 30 eur

Obvykle má tento príspevok na starosti oddelenie školstva alebo oddelenie sociálnych vecí (služieb).


Sledujte Právne pre rodiča aj na facebooku (Právne pre rodiča) a instagrame (@pravne_pre_rodica). Pravidelne tam pridávam zaujímavé posty, informácie pre rodičov.

7 komentárov on Príspevok pre prváčikov v r. 2024 – KOĽKO dostanú?

Comments are closed.