Aktual. 8.9.2021: Vláda sa dnes schválila nariadenie vlády, na základe ktorého rodičia dostanú mimoriadne jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa. Koho sa týka toto zvýšenie prídavku na dieťa a koho nie?

Uvidíme ako napokon návrh schvália

pozn. autorky: toto jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa je NIEČO iné ako príspevok pre prvákov!!!

Vláda dňa 08.9.2021 schválila nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.

Na jeho základe bude prídavok na dieťa jednorazovo vyplatený vo vyššej sume. Nariadenie vlády nadobudne účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.


Zvýšenie prídavku na dieťa – o koľko?

Prídavok na dieťa sa podľa schváleného nariadenia vlády zvýši jednorazovo o sumu 74,50 eur. Takže suma prídavku na dieťa za mesiac september 2021 bude celkovo vo výške 100 eur.

Ide iba o jednorazové zvýšenie, iba za mesiac september 2021.

Prídavok na dieťa sa vypláca mesačne pozadu, takže na účte túto sumu uvidia rodičia približne v polovici októbra.

Vypláca sa na mesačnej báze, približne v polovici kalendárneho mesiaca. Prídavok na dieťa vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vypláca sa na každé dieťa zvlášť, ak máte dve deti dostávate teda dva prídavky na dieťa (teda 200 eur).

Príklad: Janka má dve deti, jedno je škôlkar 5ročný, druhý je školák 10ročný. Na každé toto dieťa dostáva Janka prídavok na dieťa vo výške 25,50 eur mesačne, spolu 51 eur mesačne. Ak bude návrh na ďalší týždeň na vláde prijatý vo forme nariadenia, dostane Janka prídavok na dieťa za mesiac september vo výške 100 eur + 100 eur, spolu 200 eur. Vyplatený jej bude približne v polovici októbra.


Ktorých detí sa týka zvýšenie prídavku na dieťa za september 2021?

Zvýšený prídavok na dieťa dostane oprávnená osoba na nezaopatrené dieťa, ktoré do konca septembra 2021 je mladšie ako 18 rokov veku alebo v septembri 2021 dovŕši 18 rokov veku.


Musím niečo urobiť – požiadať si o zvýšenie ?

Prídavok na dieťa, ak na neho máte nárok podľa vyššie uvedeného, Vám príde automaticky zvýšený. Vyplatia Vám ho v polovici októbra 2021, nemusíte o zvýšenie žiadať.


Moje praktické ebooky na rôzne životné situácie rodičov (celkovo 14 v ponuke, napríklad:)


Kto toto jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa nedostane?

Zvýšenie prídavku sa neposkytne na nezaopatrené dieťa, na ktoré vznikol nárok na jednorazovú pomoc v hmotnej núdzi 333 eur.A čo rodičia prváčikov, ktorí by mali dostať príspevok?

O tomto príspevku píšem v tomto článku, klik sem.

Toto jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa neovplyvní nárok rodičov prvákov na príspevok k prídavku na dieťa vo výške 104,76 eur. Takže dostanú AJ – AJ.

Príklad: Janka má dve deti, jedno je budúci prvák (6 ročný), druhý je školák 10ročný. Na každé toto dieťa dostáva Janka prídavok na dieťa vo výške 25,50 eur mesačne, spolu 51 eur mesačne.

Keďže Jankin mladší bude prvák – Janka dostane na neho klasický prídavok na dieťa 25,50 eur plus zvýšenie (prvácke) vo výške 104,76 eur, celkovo 130,26 eur.

Po schválení zvýšeného prídavku, Janka dostane prídavok na dieťa za mesiac september vo výške 100 eur za 10ročného+ (130,26 + 74,50 eur) za 6ročného prváka…celkovo na obe deti 304,76 eur. Vyplatený jej bude približne v polovici októbra.


klik sem

Dostanem zvýšený prídavok na dieťa za september- dieťa nechodí do školy?

Nariadenie vlády stanovuje, že zvýšený prídavok na dieťa v sume 100 eur za mesiac september sa poskytne na nezaopatrené dieťa, ktoré do konca septembra 2021 je mladšie ako 18 rokov veku alebo v septembri 2021 dovŕši 18 rokov veku.

Preto na tento zvýšený prídavok na dieťa budú mať nárok aj rodičia bábätiek, detí, ktoré ešte do materskej školy nechodia, aj tie ktoré do škôlky/školy chodia.

Príklad: Janka má dve deti. Jedno má 6 mesiacov, druhé má 2 roky. Na obe dostáva prídavok na dieťa spolu vo výške 51 eur (2x 25,50 eur mesačne). Za september na ne dostane vyplatené prídavky (2 x 100 eur), spolu vo výške 200 eur.


Ak sa dieťa narodí v septembri 2021

Prídavok na dieťa ako štátna sociálna dávka sa vypláca od narodenia dieťaťa, resp. nárok na neho vzniká narodením dieťaťa. Preto, ak sa bábätko narodí v septembri 2021, rodič dostane prídavok na dieťa za mesiac september vo výške 100 eur. Aj keď si o neho požiada napríklad až v októbri.

Podľa § 11 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení: Platiteľ vyplatí prídavok za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.


Jedna osobitná situácia- úmrtie

Za oprávnenú osobu, ktorej sa poskytuje prídavok na dieťa, sa na účel zvýšenia sumy prídavku na dieťa považuje osoba, ktorej v období od marca 2020 do septembra 2021 zanikol nárok na prídavok na dieťa z dôvodu smrti nezaopatreného dieťaťa, ktoré by do konca septembra 2021 bolo mladšie ako 18 rokov veku alebo v septembri 2021 by dovŕšilo 18 rokov veku.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV