Aktuálne: OBEDY ZADARMO schválené parlamentom. Kto bude mať NAPOKON obedy zadarmo a kto nie? Ktorým rodičom odpadne mesačná platba za obedy? A čo deti so stravovacími obmedzeniami?

Ako je to s tými obedmi zadarmo?

Novela zákona ešte smeruje samozrejme na podpis prezidentovi.

Pre koho budú obedy zdarma a pre koho nie?

  • pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník v materskej škole (tzv. predškoláci) – tí by mali mať obedy zdarma od 1.1.2019
  • tí, ktorí navštevujú základné školy – tí by mali mať obedy zdarma až od 1.9.2019.

Takže ostatné deti v materskej škole, stredné školy, osemročné gymnázia atď…NIE.

Čo to znamená obedy zdarma – v akej výške – kedy vznikne nárok na obed zdarma?

Napriek všeobecne zaužívanému názvu obedy zdarma, v skutočnosti (a i podľa znenia príslušného zákona) ide o dotáciu na podporu výchovy dieťaťa k stravovacím návykom. Rozumie sa tým zabezpečenie obeda a  iného jedla („strava“).

Dotácia sa poskytuje vo výške 1,20 eur na deň.

Poskytne sa za  každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo

  • výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo
  • vyučovania v základnej škole

A odobralo stravu.

A čo deti, ktoré neodoberajú stravu v škole?

A čo deti so špeciálnymi stravovacími potrebami?

Novela pamätá i na deti, ktoré sa v škôlke alebo škole nestravujú zo zdravotných dôvodov.

Zriaďovateľ škôlky alebo školy vyplatí rodičovi dieťaťa dotáciu (1,20eur na deň), ak

  • nezabezpečil diétne jedlo pre dieťa a
  • zdravotný stav dieťaťa musí podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžadovať osobitné stravovanie a
  • zriaďovateľ škôlky alebo školy nezabezpečil dieťaťu dietetické jedlo.

A keď platím za stravu viac ako 1,20eur?

Niektorí rodičia sa pýtali, ako to bude s platením stravy, ak platia na deň za stravu dieťaťa viac ako 1,20eur?

Toto novela zákona priamo neriešila. Z vyjadrení kompetentných vyplývalo, že rodič už nebude nič doplácať a celú finančnú administratívu si poriešia na základe dohody zriaďovatelia škôlok a škôl a príslušné inštitúcie.

K septembru však rodičia dostali šeky na stravu, z ktorých vyplýva, že materské a základné školy jednoducho nedokážu pokryť z dotácie 1,20 eur na deň celú sumu stravnej jednotky, takže rodičia aj tak na stravu dieťaťa doplácajú.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV