Čakáte bábätko? Tak Vás určite zaujme finančne najzaujímavejší príspevok, ktorý štát dáva novopečeným rodičom. Aké treba spĺňať podmienky, koľko dostanete, ktor si môže požiadať a kto nemusí, lehoty….v článku.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Je jednorazová štátna dávka, ktorú poskytuje štát pri narodení dieťaťa. Prednostne sa vypláca matke, ktorá je žiadateľom o tento príspevok. Otec o tento príspevok môže žiadať iba za výnimočných okolností.

Právna úprava tohto príspevku je obsiahnutá v zákone č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov .


Suma príspevku do 30. apríla 2023

Do 30.4.2023 platí nasledovná právna úprava a suma príspevku je:

Suma príspevku pri narodení dieťaťa je

a)829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu,

b)151,37 eura, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu.

Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa predchádzajúcej vety sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.

Pozri aj zmeny nižšie. Text článku upravím pred 1.5.2023.

ZMENY od 1.5.2023

Dňa 28.3.2023 bola v parlamente schválená novela zákona o príspevku pri narodení dieťaťa. Na jej základe sa aj na dieťa narodené od prvého až štvrtého pôrodu vypláca príspevok vo výške 829,86 eur. Novela nadobúdla účinnosť od 1.mája 2023.


#TIP: Príspevok pri narodení dieťaťa a cezhraničná situácia – klik sem na článok.Mojin praktickí esprievodcovia pre rodičov s rôznymi životnými situáciami rodičov. Všetko zhrnuté na jednom mieste


Na aký účet Vám príde kočíkové?

na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý

a. osoba oprávnená na príspevok oznámila úradu,

b.na ktorý sa poukazuje tehotenské alebo tehotenské štipendium, ak nemožno postupovať podľa bodu a., alebo

v hotovosti na adresu na území Slovenskej republiky,ktorú oprávnená osoba oznámila úradu, prpadne na ktorú sa poukazuje tehotenské, ak oprávnená osoba neoznámila úradu číslo účtu alebo na ktorú sa poukazuje iná opakovaná dávka poskytovaná úradom, ak nemožno postupovať podľa predchádzaúcich možností.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.