Aká je hranica príjmu, ktorú keď prekročíte, budete musieť platiť odvody do Socpoist? Koľko platí samoplatca do zdravotnej poisťovne? Koľko budete platiť minimálne v roku 2024, ak sa budete chcieť pripoistiť? Aká bude maximálna materská, PNKA, OČRka v roku 2024 a z akého základu?


Dobrovoľne poistená osoba

V roku 2024 (od 1.1.) bude minimálne poistné, ak si platíte dobrovoľné poistenie (balíček dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie) vo výške 216,13 eur mesačne.

Minimálny vymeriavací základ v roku 2024 bude vo výške 652 eur.


Minimálne odvody SZČO

SZČO (ktoré si platia povinné poistné do SP) budú od 1.1.2024 platiť do Sociálnej poisťovne minimálne 216,13 eur mesačne.


Aká je hranica príjmu, aby ste nemuseli platiť povinné poistné do Socpoist ?

Ak v roku 2023 prekročíte ako SZČO hranicu príjmu 7824 eur, po podaní daňového priznania v roku 2023 Vám vznikne povinnosť platiť poistné do Socpoist od 1.7., resp. od 1.10 – podľa toho, či oznámite správcovi dane predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

Za rok 2022 bola táto hranica príjmu 7266 eur.

Platby do zdravotnej poisťovne

Od 1.1.2024 bude minimálny preddavok na poistné do zdravotnej poisťovne 91,28 eur mesačne. Toľko platíte napríklad ak si platíte ako samoplatca zdravotné poistenie.

V roku 2023 to bolo 84,77 eur mesačne.


Maximálna materská 2024

Ak dôvod na poskytnutie materského vznikne v období od 1. januára do 31. decembra 2024, denný vymeriavací základ, pravdepodobný denný vymeriavací základ a úhrn denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov nesmú byť vyššie ako 85,7425 eur.


Moje praktické ebooky pre rodičov pre rôzne životné situácie


Maximálne materské v roku 2024 pri 30-dňovom mesiaci bude vo výške
1929,30 EUR a pri 31-dňovom mesiaci vo výške 1993,60 EUR.


Maximálna PNka v roku 2024

Ak ostanete na PNke v roku 2024, maximálna výška  nemocenského na deň bude 47,158375 EUR.

Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci dostanete zo Sociálnej poisťovne vyplatené nemocenské nemocenské maximálne vo výške 1414,75 EUR a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1461,909 EUR.

Maximálna OČRKa v roku 2024

Maximálne denné ošetrovné (krátkodobé) v roku 2024 bude vo výške 47,158375 EUR, najviac najviac za 14 dní. Dostanete tak maximálne 660,2 EUR. Pri pandemickom ošetrovnom nie je hranica 14 kalendárnych dní.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV