Situácia: Chcem byť doma s dieťaťom. Pracovný pomer mi stále trvá. Môžem byť doma na neplatenej rodičovskej dovolenke? Kde a ako sa mám nahlásiť a ako postupovať? Ako je to s odvodmi? Dokedy môžete využiť možnosť, že za Vás určité odvody zaplatí štát?

Z hľadiska zamestnania


Keď ste však doma s dieťaťom na neplatenom voľne, pracovný pomer Vám síce stále trvá, treba sa zamyslieť nad odvodmi.


Z hľadiska zdravotného poistenia


Z hľadiska sociálneho poistenia

——————————


Jedno dôležité upozornenie