Situácia: Chcem byť doma s dieťaťom. Pracovný pomer mi stále trvá. Môžem byť doma na neplatenej rodičovskej dovolenke? Kde a ako sa mám nahlásiť a ako postupovať? Ako je to s odvodmi? Dokedy môžete využiť možnosť, že za Vás určité odvody zaplatí štát?

Pre PLNÝ prístup k tomuto článku si neváhajte objednať Právne pre rodiča PRÉMIUM, Klik sem.

Z hľadiska zamestnania


Keď ste však doma s dieťaťom na neplatenom voľne, pracovný pomer Vám síce stále trvá, treba sa zamyslieť nad odvodmi.


Z hľadiska zdravotného poistenia


Z hľadiska sociálneho poistenia

——————————

  • Vy aj dieťa máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • nie ste dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo ako osoba starajúca sa o dieťa do šesť rokov jeho veku,
  • nemáte priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
  • nedovŕšila ste dôchodkový vek.

Jedno dôležité upozornenie