Kedy má tehotná žena nárok na vyrovnávaciu dávku? Ako si o ňu požiadať? Dokedy Vám ju bude Sociálna poisťovňa vyplácať? Koľko peňazí dostanete?


Čo presne je vyrovnávacia dávka?

Vyrovnávacia dávka je dávka z nemocenského poistenia. Vypláca ju Sociálna poisťovňa po splnení podmienok a podaní žiadosti.

Kto má nárok na vyrovnávaciu dávku?

Má na ňu nárok zamestnankyňa, ak je počas tehotenstva alebo materstva (do konca 9. mesiaca po pôrode) preradená na inú prácu, keďže

  • jej pôvodná práca je pre tehotné ženy, príp. matky do konca 9. mesiaca po pôrode zakázaná osobitným predpisom alebo
  • podľa lekárskeho posudku  táto práca ohrozuje jej zdravie alebo materstvo
  • a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením.

V akej výške je vyrovnávacia dávka a kedy sa vypláca?

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje vo výške 55 % rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom a vymeriavacím základom, z ktorého platíte poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu. Zjednodušene povedané, dostanete 55 % z rozdielu medzi tým, čo ste zarábali pred preradením a po preradení na inú prácu. 

Táto dávka sa vypláca prednostne na Váš účet, na základe Vašej žiadosti v hotovosti alebo na účet manžela/manželky, ak s tým súhlasí.

Vypláca sa mesačne pozadu, obvykle do 20. dňa kalendárneho mesiaca  nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vyrovnávacia dávka vypláca.

Doklady je potrebné predložiť Sociálnej poisťovni do 3., prípadne 5. dňa nasledujúceho mesiaca.


Moji praktickí esprievodcovia pre rodičov, rôzne životné situácie, komplexné info na jednom mieste, 10 v ponuke

pre viac info KLIK SEM.


Ako sa žiada o vyrovnávaciu dávku?

Lekár, ktorý u Vás zistí potrebu preradenia na inú prácu, vypíše tlačivo Sociálnej poisťovne – žiadosť o vyrovnávaciu dávku. Následne Vám toto tlačivo potvrdí Váš zamestnávateľ a Vy ho predložíte v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

#TIP: Podmienky pre novú dávku tehotenské a tehotenské štipendium (kto bude mať nárok?)článok


Dokedy budete dostávať vyrovnávaciu dávku?

Počas tehotenstva sa vyrovnávacia dávka poskytuje najdlhšie do nástupu na materskú dovolenku a po skončení materskej dovolenky najdlhšie do konca deviateho mesiaca po pôrode.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV