Otec A materská 2023
(ako na to?)


Už niekoľko rokov existuje možnosť, aby otec ako tzv. iný poistenec prevzal do starostlivosti svoje dieťa a poberal materské. Postupne sa o tejto možnosti dozvedá stále viac otcov a chcú ju využiť. Znamená to pre nich možnosť byť doma s dieťaťom, s rodinou a popritom dostávať peniaze od štátu.

Neustále ste sa na mňa obracali s otázkami, ako sa materská/otcovská pre otca vybavuje, aké sú možnosti matky počas materskej otca, či dieťa môže chodiť do škôlky, aká je situácia s priznávaním materskej otcovi.


Práve preto som pre Vás,


milí rodičia,


pripravila tohto e-sprievodcu S PRAKTICKÝMI INFORMÁCIAMI.

PREČÍTAŠ - POZRIEŠ - MÁŠ JASNO.

,

Čo všetko nájdete v tomto praktickom e-sprievodcovi?

Prikladám Vám ešte tieto bonusy

Chcete nahliadnuť ešte bližšie do obsahu?

Pri písaní informácií v ebooku som nevychádzala iba z právnych predpisov ale i z praktických skúseností:

 – svojich

–  rodičov v mojom okolí

–  rodičov, ktorí sa zúčastnili mojich prednášok na túto tému

Po zakúpení e-sprievodcovi, máte k nemu prístup  cez osobitnú členskú sekciu po dobu celých 12 mesiacov od uhradenia objednávky. V našom štáte sa legislatíva často mení. Menia sa právne predpisy, postupy úradov, metodika. Práve preto sú ebooky v elektronickej podobe, pretože keď si ebook zakúpite získavate tak aktuálnu verziu. Ebooky/sprievodcov nie je možné si sťahovať k sebe do PC alebo tlačiť. K tomuto kroku som pristúpila po zistení, že ebooky boli preposielané, prípadne zavesené na internete k stiahnutiu, Ďakujem, že si vážite moju prácu.

Napísali ste mi o zakúpenom e-sprievodcovi:
ĎAKUJEM VÁM

Ebook "Otec na materskej" je napísaný veľmi zrozumiteľným jazykom, obsahuje veľa prínosných a smerodajných informácií. Tých pár strán mi pomohlo zorientovať sa v danej problematike. Prehľadné, zrozumiteľné, praktické. Oceňujem konkrétne tipy, vzory tlačív, príklady. Manuál ktorý krok za krokom poskytuje cenné informácie, šetrí čas rodičom, ktoré sa nemusia preháňať po úradoch a tápať, čo, kde treba vybaviť. Vrelo odporúčam zakúpenie tohto ebooku, ktorí možnosť otca na materskej zvažujú.
K. Majdová
mama na rodičovskej dovolenke
"Ďakujem za Váš ebook Otec na materskej. Vďaka zrozumiteľným perfektným informáciám je teraz manžel na materskej a ušetrila som vďaka Vašim radám a celkovému poradenstvu 150 eur. Ešte raz veľká vďaka za Vašu prácu, rady, ktoré mi pomohli ku zlepšeniu rodinného rozpočtu. Všetkým spomínaný ebook odporúčam."
Jana Kováčová
manažérka