Vhodne zvolené dátumy môžu znamenať pár sto eur navyše do rodinného rozpočtu. Tento tip je určený pre rodičov, kedy otec plánuje požiadať o materské.

Tento článok je súčasťou esprievodcu Otec a materské.


Ak Vás zaujíma problematika Otca a materského, klik sem.

Zvoľte si vhodne dátum žiadosti o materské – konkrétny príklad

Postup matky a otca

Situácia:

Ako môžu postupovať, aby získali viac?