Ste pracovne neschopný/á. Keď Vás lekár určil PN, uviedli ste adresu, na ktorej sa budete zdržiavať počas PNky. A na ktorej budete aj dodržiavať liečebný režim určený lekárom. Teraz však nastala situácia, že sa na tejto adrese nebudete zdržiavať. Budete na inej adrese. Je možné počas PNky zmeniť adresu pobytu? Ako postupovať? Nezabudnite aj na túto dôležitú povinnosť.

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Prístup k celému článku získate objednaním Právne pre rodiča Prémium (9 eur/mes.) K dispozícii je ukážka článku.


Adresa, kde sa zdržujete počas PNky

Musí ísť o adresu trvalého – prechodného pobytu?

Odkedy ma môže skontrolovať Sociálna poisťovňa, keď som na PNKe?


U Vášho lekára


POZOR, nezabudnite na túto povinnosť


Zmena adresy pobytu nemôže byť svojvoľná