Ste v situácii, že nestíhate mať 270 dní nemocenského poistenia pred nástupom na materskú. Ako postupovať? Ktoré obdobie sa Vám započítava a ktoré nie? Vyrieši situáciu neskorší nástup na materskú?

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Pre PLNÝ prístup k článku si môžete objednať Právne pre rodiča PRÉMIUM (9eur/mes.)


270 dní nemocenského poistenia


Pozor, kedy Vám dni nemocenského poistenia nenabiehajú?

Napríklad, ak Vám skončilo nemocenské poistenie (pracovný pomer – nemocenské poistenie zamestnankyne, dobrovoľné poistenie, povinné nemocenské poistenie SZČO) a už ste boli tehotná. Tak Vám nasledujúcim dňom po skončení nemocenského poistenia začína plynúť 8mesačná ochranná lehota, v rámci ktorej Vám môže vzniknúť nárok na materské.

Ochranná lehota od 1.6.2022:

a) poistenca, ktorý bol nemocensky poistený menej ako sedem dní, je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie,

b) poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom, je osem mesiacov,

c) poistenkyne, ktorej prvý deň 42. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom spadá do obdobia 180 dní odo dňa zániku posledného nemocenského poistenia, je osem mesiacov, ak jej nevzniklo nové nemocenské poistenie; ochranná lehota začína plynúť od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom.

Pozn. Počas tejto ochrannej lehoty, kým čakáte na materskú, môžete poberať dávku v nezamestnanosti, nemocenské (PNKu), ošetrovné.

Ak Vás zaujíma problematika Materského, klik sem.