Častá otázka zo strany otcov na materskej znie, či majú nárok na dovolenku za obdobie, kedy sú na materskej. Prípadne, či im môže zamestnávateľ nárok na riadnu dovolenku kvôli materskej krátiť.


Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Prístup k celému článku získate objednaním Právne pre rodiča Prémium (9 eur/mes.) K dispozícii je ukážka článku.


Záleží, kedy na rodičovskú dovolenku otec nastupujeRodičovská dovolenka podľa § 166 ods. 2 ZP a krátenie dovolenky


Takže nezáleží na tom, či poberá otec materské alebo nie?