Častá otázka zo strany otcov na materskej znie, či majú nárok na dovolenku za obdobie, kedy sú na „materskej“. Prípadne, či im môže zamestnávateľ nárok na riadnu dovolenku kvôli „materskej“ krátiť.


Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Prístup k celému článku získate objednaním Právne pre rodiča Prémium (9 eur/mes.) K dispozícii je ukážka článku.

Prístup k celému článku máte i v rámci esprievodcu Otec a materská.


Nárok na dovolenku za otcovskú dovolenku, čerpanie materského…ako sa to posudzuje (1)


Nárok na dovolenku za otcovskú dovolenku, rodičovskú dovolenku, čerpanie materského…ako sa to posudzuje (2)


Takže nezáleží na tom, či poberá otec materské alebo nie?