Rozhodli ste sa pre pôrod v zahraničí. Potom sa aj s bábätkom vraciate späť na Slovensko. Ak rodíte v zahraničí, má to určité osobitosti pri niektorých úradných záležitostiach, ktoré Vás rodičov čakajú. Spísala som ich.

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Pre PLNÝ prístup k článku si môžete objednať Právne pre rodiča PRÉMIUM (9eur/mes.)

Tento článok je prístupný i v rámci e-sprievodcu Budeme mať bábätko 2024, nájdete na http://www.pravneprerodica.sk.


Rodný list dieťaťa

Ako vybaviť slovenský rodný list – postup – lehoty


Dávky od štátu, o ktoré si môžete požiadať a osobitosti

Pri niektorých dávkach, ktoré si môže rodič žiadať od štátu alebo poberá od štátu, je osobitný postup o ich žiadanie. A súčasne sú tu i povinnosti, ak sa dieťa narodí v zahraničí – oznamovacie. Bližšie informácie čítajte v článku.

Uvádzam len OSOBITOSTI (ostatné dávky a postupy platia podľa esprievodcu Budeme mať bábätko 2024.


Ešte odporúčam vybaviť nasledovné:


E-sprievodca Budeme mať bábätko 2024, klik sem.