Kto za Vás platí odvody, ak Vám trvá pracovný pomer a ste na materskej? A potom na rodičovskej dovolenke? A kto za Vás platí odvody, ak ste živnostníčka na materskej a rodičovskom príspevku?


Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. K plnému zneniu článku získate prístup po objednaní Právne pre rodiča PRÉMIUM (9 eur/mes.)


Trvá Vám pracovný pomer a ste na materskej dovolenke

Ak Vám počas poberania materského skončí pracovný pomer


Ste zamestnaná a z materskej dovolenky idete na rodičovskú dovolenku


Ak ste nezamestnaná


Ak Vám pracovný pomer skončil pred materskou a v ochrannej lehote si žiadate o materské


Ak ste SZČO (materská)

#TIP: Prečítajte si aj tento článok o SZČO


Z akej sumy za mňa odvádza štát na dôchodok?